INE - Integraal naar Energieneutraal

Plushuis heeft van gemeente Ede opdracht gekregen om de cursus “Integraal naar Energieneutraal” te verzorgen voor Edese bedrijven. Deze cursus wordt vanaf september 2017 op 2 niveaus gegeven:

Niveau 1 BASISCURSUS : Integraal naar energieneutraal wonen en verbouwen
“Wat kost dat huis?” is de meest gestelde vraag aan een makelaar. Dan betreft het de verkoopprijs. In het hoofd van een koper met duurzame aspiraties spelen meer vragen een rol: Hoe kan ik het huis energiezuinig maken, is de ligging geschikt, kan ik zonnepanelen plaatsen? En een warmtepomp, kan dat dan? Hoe financier ik dat, is er subsidie of ‘groene’ financiering beschikbaar? 
Rondom het moment van koop van een woning worden beslissingen genomen betreffende (ver)bouw en installaties die grote impact hebben op het comfort en het toekomstig (energie)gebruik: Reden om het in één keer goed te doen! De huizenkoper heeft een onderzoeksplicht, en laat zich graag vrijblijvend informeren door internet, en adviseren door hun buurman, aannemer of installateur, maar krijgt tegenstrijdige raad en raakt vaak het spoor bijster. “Wie spreekt de waarheid, en wat past bij mijn wensen, mijn duurzame ambitie en woonsituatie?” 
De cursus “Integraal naar energieneutraal” van Plushuis leert je de basis van integraal adviseren naar energieneutraal. De NOM-Ready-rekentool®, een energie-rekenprogramma, wordt als leidraad gebruikt, en geeft inzicht in wat nu gemaakte keuzes bij renovatie én nieuwbouw voor de toekomst betekenen. 
De leerdoelen van de cursus: 
- U kent de relatie tussen energiegebruik, -besparing en wooncomfort, en weet hoe die te beïnvloeden; 
- Inzicht in de nauwe samenhang tussen bouw en installaties bij een renovatie of nieuwbouw naar een energieneutraal resultaat; 
- Adviesvaardigheid: u kunt een klant, burger (woningeigenaar) helder overbrengen welke ingreep past bij een langetermijnvisie. 

Aan de hand van een voorbeeldwoning (bestaande bouw) wordt ingegaan op de noodzakelijke ingrepen in het gebouw – de bijdragen van isolatie, kierdichting, ventilatie en verwarming aan energiebesparing en comfortverbetering tegen lagere woonlasten worden in perspectief geplaatst. Ook laten we zien hoe bewonersgedrag het energiegebruik beïnvloedt. Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke informatiebehoefte van een klant die “iets met duurzaamheid” wil (maar geen idee heeft wat dan), en de rol van u als makelaar of hypotheekadviseur. 
Kennis van bouwfysica en installatietechniek is niet nodig voor deelname! 
Nicolaas van Everdingen (Plushuis) is gecertificeerd Passiefhuis specialist, en biedt als systeemintegrator onafhankelijk energieadvies. 

Ter inspiratie lees je alvast deze Plushuis-blogs, deze over belang van tijdig integraal advies bij nieuwbouw:  , en deze over de kracht van de ‘NoM Ready aanpak

Cursusdata: 6, 13 en 27 september 2017 (woensdags, 09:00 – 12:30 uur) 
Informatie bij Teun van Roekel, Energieloket Ede, (06)1063 1263. 
Aanmelden kan door voor 31 augustus een email te sturen naar teun@energieloket-ede.nl met als onderwerp ‘Aanmelding basiscursus Energieneutraal’, en vermeld uw voorkeursdag. 

Niveau 2 VERDIEPINGSCURSUS :  integraal naar energieneutraal wonen en verbouwen
Inleiding 
Verdiepingscursus Integraal naar een energieneutrale woning, met de NoMReady-tool ® (voor bouw- en energieprofessionals*) 
“Het beste energieadvies? Dat maak je zelf!”: dat is het uitgangspunt van deze cursus. 
Als bouw- en energieprofessional (installateur, aannemer, architect) krijg je de meest uiteenlopende vragen over energiegebruik, die vaak een relatie met comfortabel wonen hebben. Huiseigenaren laten zich graag vrijblijvend informeren door internet. Hun buurman, uw collega-aannemer of installateur vragen ze om advies, maar krijgen tegenstrijdige raad en zien door de bomen het bos niet meer. “Wie moet ik geloven, en wat past bij onze woonwensen, en onze duurzame ambities?” 
Deelname aan de cursus “Integraal naar energieneutraal met de NoMready rekentool” van Plushuis en eBounce Energie* helpt de (traditionele?) bouw- en installatieprofessional verder. Je leert werken met de NoMReady-tool ®, die je handvatten geeft om in fase van voorontwerp op energiegebruik en comfort te sturen. Daarnaast leer je hoe de ‘scrummethode’ in combinatie met ‘morfologisch ontwerpen’ je helpt overzicht te houden over te maken keuzes in de renovatie van een woning. 
De leerdoelen van de verdiepingscursus 
- Je kent de relatie tussen energiegebruik (-besparing) en wooncomfort, en weet hoe je die kunt beïnvloeden; 
- Je leert hoe je, zonder spijtmaatregelen, een stappenplan voor een woningrenovatie met behulp van de NoMReady-tool ® kunt bereiken; 
- Het belang inzien van de samenhang tussen bouw en installaties bij een renovatie naar een energieneutraal resultaat; 
- Adviesvaardigheden: je leert hoe je met je klant (woningeigenaar) tot een helder beeld komt, vervolgens naar een stappenplan, en hoe je dit overbrengt. 

In drie dagdelen maak je voor een voorbeeldwoning (bestaande bouw) een compleet en inzichtelijk stappenplan, zoals je straks ook andere huiseigenaren verder op weg zult helpen. Specifieke woonwensen worden ingepast in een pakket van maatregelen die leiden tot een gezonde, comfortabele woning met lagere woonlasten. Op basis van dit plan kan de woningeigenaar direct offertes opvragen. 
Een basis kennisniveau van bouwfysica en installatietechniek wordt bekend verondersteld. 
Nicolaas van Everdingen (Plushuis) en Mons Stolper (eBounce Energie) zijn beiden gecertificeerd Passiefhuis specialist, en geven onafhankelijk energieadvies. 
Ter inspiratie lees je alvast deze Plushuis- blogs, over het belang van tijdig integraal advies bij nieuwbouw en over de kracht van de ‘NoM Ready aanpak

De cursus loopt tweemaal: 
- 5 en 19 september, 3 oktober 2017 (dinsdags; 13:00 – 17:00 uur), en 
- 7 en 21 september, 5 oktober 2017 (donderdags; 13:00 – 17:00 uur). 

Informatie bij Teun van Roekel, Energieloket Ede, (06)1063 1263. 

Aanmelden kan door voor 31 augustus een email te sturen naar teun@energieloket-ede.nl met als onderwerp ‘Aanmelding verdiepingscursus Energieneutraal’, en vermeld u voorkeursdagen. 

Direct naar: