Indak PV waar het kan, opdak waar het moet

Indak PV waar het kan, opdak waar het moet

In onze visie moet je in elk project proberen om zoveel mogelijk energie op het eigen dak op te wekken.

Dat kan met zonnepanelen op 2 manieren:
- Indak-PV-systeem: officieel een BIPV-systeem geheten: Building Integrated PV, in de praktijk meestal een indak-PV-systeem genoemd;
- Opdak-PV-systeem: de „klassieke” manier van losse zonnepanelen boven de dakpannen of het platte dak.

Vanwege de esthetiek gaat onze voorkeur uit naar een indak-PV-systeem. Het ziet er gewoon allemaal nét wat beter uit. Maar soms lukt dat om wat voor reden dan ook gewoon niet.
Uit onze adviespraktijk laten we een paar voorbeelden zien hoe we steeds kijken naar de mogelijkheden.

Opdak waar het niet anders kan: Plushuis Lunteren en Ede

Als een indak systeem om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kiezen we voor een mooie opdak-oplossing. Met oog voor details en door er in de maatvoering van het onderliggende dakvlak al rekening mee te houden zijn hele mooie resultaten mogelijk.

Plushuis Lunteren
Wij leverden in maart 2017 het eerste Nul-op-de-Meter nieuwbouwproject van Nederland op waarvoor een NoM hypotheek van € 25.000,- verstrekt is. Dit Plushuis© in Lunteren is met 39 zonnepanelen ruim energiepositief ofwel “Plus-op-de-Meter”. Nicolaas van Everdingen van Plushuis deed de systeemintegratie van dit nieuwbouwproject. Hij adviseerde om voor de keuze van zonnepanelen zeker te kijken naar een indaksysteem, dit is namelijk qua esthetiek niet te overtreffen.

Voor het Plushuis in Lunteren was de wens om een indak-systeem te monteren. Er zijn verschillende overleggen nodig geweest met de beoogd leverancier en systeemintegrator, architect, aannemer en klant om te bekijken of indak mogelijk zou zijn. Deze factoren maakten inpassing lastig:
De panelen moeten vanwege de koeling op een gording van 8 cm hoog gemonteerd worden;
Omdat alleen het ZO dak wordt volgelegd, verspringen de dakplaten 8 cm in de nok
Mansardedak: De 2 dakvlakken van de geknikte kap zouden ook 8 cm verspringen;
Detaillering van voldoende ventilatieopeningen in de knik van de kap was heel lastig.
Uiteindelijk lukte het ondanks het meedenken van alle teamleden niet om het indak-systeem ingepast te krijgen in het ontwerp.

Plus-op-de-Meter met 10 jaar prestatiegaranties
Uiteindelijk is voor dit Plushuis besloten om terug te vallen op de opdak-optie. Het dakvlak is qua overstekken iets aangepast aan het stramien van de panelen. Ook het dak van de berging is qua afmetingen aangepast.
Uiteindelijk heeft Nieuwkerk Consultancy een prachtig PV systeem geleverd: 39 x 280 Wp SolarWorld Protect ( = glas/glas) zonnepanelen van 10.920 Wp. Met de SolarEdge SE9K omvormer en 39 P300 Optimizers worden de opbrengsten van alle panelen afzonderlijk geoptimaliseerd, en zijn afzonderlijk te monitoren.
Ook zijn 3 zonnecollectoren van HR Solar in het dak van de berging opgenomen, deze collectoren hebben exact dezelfde afmetingen als de PV-modules (1,66 x 1 m) waardoor het perfect op elkaar aansluit.

Vanwege de prestatiegaranties werd gedurende 10 jaar een gegarandeerde opwek van 7.100 kWh/jr gevraagd. De verwachte opwek zal ca. 9.500 kWh/jr zijn. Daarmee is het een echt „ePOS* (energiepositief) huis en blijft ruim stroom over voor de EV. Meer over dit Plushuis

 

Allereerste Plushuis© van Nederland ook met opdak-PV
Ook bij het ontwerp van het eerste Plushuis© van Nederland (in Ede) in 2009 is gekeken naar inpassing van een indak-systeem. De Duitse bouwer Schwörerhaus zou de garantie van 30 (!) jaar op de constructie intrekken als er in eigen beheer een indak-systeem aangebracht zou worden. Volkomen begrijpelijk natuurlijk: je weet niet wie er gaten gaat prikken in de zorgvuldig luchtdichte laag (Het Plushuis in Ede haalde de strenge Duitse luchtdichtheidseisen voor passiefhuizen).

In nauw overleg met Zon&Co (leverancier van de Duitse Aleo kwaliteitspanelen), de architect en systeemintegrator Nicolaas van Everdingen (die tevens opdrachtgever was) is uiteindelijk het dakvlak aangepast op de afmetingen van de opdak-panelen. Door het overstek groter te maken kon opeens een hele rij van 14 panelen extra gelegd worden, waardoor met 42 panelen het Plushuis ruim Plus-op-de-Meter werd.

Indak waar het kan: Plushuis Oosterbeek

Er zijn verschillende manieren om PV-modules in te bouwen in het dakvlak:

De PV-modules vormen de waterkerende laag;
De waterkerende laag wordt onder de PV-modules aangebracht.
In beide gevallen dient veel aandacht aan de koeling besteed te worden, en dus voor ventilatie, de opbrengsten nemen immers (flink) af bij hogere module-temperaturen.

Voor de complete vernieuwbouw van een jaren '60 woning naar een jaren 2030 Plushuis© in Oosterbeek is een indak-systeem wél gelukt.
Hier is in nauw overleg met de architect, de aannemer en de klanten gekozen voor een Plusdak© van Stafier. In totaal 122 modules van ieder 100 wp vullen hier een compleet dakvlak. Door het dakraam iets te verplaatsen, de schoorsteen te verwijderen en rondom met dezelfde platte dakpan (Monier) te werken als waarmee het noord-west dak is gedaan, onstond een heel strak dak. Met de 12,2 kWp aan vermogen wordt ca. 11.000 kWh per jaar opgewekt. Dat is ruim voldoende voor het Plushuis zelf, zodat ook de elektrische auto (EV) van eigen dak kan laden.

        

Uiteindelijk is in beide voorbeelden het resultaat naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers. Komende jaren zal Plushuis zorgen voor de monitoring van deze systemen en van de prestaties van de woningen.


Exit schoorsteen

Een standaard terugkerende vraag is wat we met de schoorsteen gaan doen.
Een schoorsteen is letterlijk een relikwie uit het kolentijdperk. Soms twijfelen onze klanten of ze niet af en toe een vlammetje willen hebben om wat stralingswarmte te hebben. We leggen dan uit wat een rookkanaal doet met je trek door je huis, en dus juist een gevoel van tocht geeft. Elk Plushuis is zo goed geïsoleerd, dat je überhaupt geen gevoelens van discomfort meer hebt, en zeker geen behoefte aan extra warmte.  
De zorgvuldig opgebouwde luchtdichte laag wordt in een klap volledig teniet gedaan door een schoorsteen.
Verder is de uitstoot van fijnstof uit houtkachels een steeds groter probleem, zeker in stedelijk gebied zetten we we elkaar volledig klem met het schadelijke fijnstof.
Bij nieuwbouw besparen onze klanten ettelijke duizenden euro's door geen rookkanaal en kachel te hoeven aanbrengen. Bij renovatie gebruiken we het oude rookkanaal just graag voor het trekken van ventilatieleidingen.

Met al deze argumenten zijn onze klanten er snel klaar mee: "Weg dat ding, exit schoorsteen!"

Plushuis Oosterbeek voora de vernieuwbouw 2017 met schoorsteen advies warmtepomp indak PV      Plushuis Oosterbeek passiefhuis zomernachtventilatie mbv WTW geen koeling mbv warmtepomp overstek zonwering  #hittegolf indak PV systeem Plusdak lage res (3)

Links het Plushuis in Oosterbeek voor de grote vernieuwbouwing, en rechts na de renovatie. Daar is een fossiele schoorsteen echt een vlag op een modderschuit (maar dan andersom). 

 

Elk huis Plus-op-de-Meter

Wij zijn van mening dat je altijd naar energiepositief moet streven, bij nieuwbouw én bij renovatie.

Zeker nu het salderen in 2020 wordt vervangen door een opwekvergoeding staat niets meer in de weg om meer te produceren dan jezelf nodig hebt. Met het afschaffen van het salderen per 2020 wordt het interessanter om meer op eigen dak op te wekken, dan dat je zelf verbruikt. We gaan dan over naar een opwekvergoeding voor elke kWh die je zelf produceert en invoedt in het net. Bovendien is In juni 2018 bekend gemaakt dat de energiebelasting op gas fors verhoogd zal worden, en die op elektriciteit juist flink verlaagd.

Zeker met het oog op de toekomst wanneer we naar minder gasverbruik moeten gaan, maar wel meer elektriciteit gaan gebruiken (elektrisch rijden gebruikt ca. 1 kWh per 5 km) is een energieopositief Plushuis© een toekomstbestendige investering.

Deel dit bericht:  

Direct naar: