Off-grid met een accu van 500 kWh?

Off-grid met een accu van 500 kWh?

Natuurlijk is autarkie de ultieme droom voor elke zelf-opwekker. We beginnen net te wennen aan het mantra dat we massaal van het gas af moeten, zouden we ook helemaal van het net af kunnen? Ik kan hier wel verklappen dat ik af en toe ook die vergezichten heb. Wat een weelde, nooit meer vastrecht van wat dan ook. Drinkwater maak je met wat filtertechnieken uit regenwater, je afvalwater gaat in het rietveldje waar eerst de kids stonden te stuiteren op de trampo. En de energie die halen we van het dak, en als de zon het even niet doet, dus “simpelweg” uit de Tesla thuisbatterij. Gaat dat werken?

Bufferen is vooruitzien

Het all-electric Plushuis is in 2012 geheel volgens de Trias Energetica gebouwd met als basisfilosofie dat de mooiste energie de niet verbruikte energie is. Verder is er rekening mee gehouden dat salderen ooit ophoudt: Dat kan niet anders, het is immers een subsidie voor zonnepanelen, waarbij de PV eigenaar het net als “gratis” (maar zeker niet kosteloos!) buffer inzet om de winter door te komen. Als kers op de taart ligt er daarom 10 kWp aan PV vermogen op het zuiddak, met een jaarproductie van ca. 10 MWh. Daartussen 2 collectoren voor de tapwatervoorziening. Helaas heb ik geen plat dak, dat mocht niet van de gemeente, dus hier geen oost-west opstelling. Omdat we met z’n 5-en maar ca. 4500 kWh/jr verbruiken, leveren we dus meer dan 2 maal zoveel terug aan het net. Uiteraard vooral in de zomer, gekscherend zeg ik altijd dat ik dat lever “voor de airco’s van de buren die niet willen isoleren”.

Ik heb me bij de keuze voor een warmtebron en afgiftesysteem terdege afgevaagd hoe je juist in de winter het energieverbruik minimaliseert. Volgens het Duitse Passiefhuis Instituut verwarm je een zo goed geïsoleerd huis via de luchtroute, en zeker niet via de waterroute. In je WTW unit komt dan een mini lucht-lucht warmtepompje die in de inblaaskanalen warme lucht aanvoert, en als je tekort komt wordt dat met soort van broodroosterelementjes per inblaasventiel elektrisch bijgestookt. Het is een relatief goedkope en eenvoudige methode van verwarmen, maar…het mooie van water is dat je er bakken met energie in kunt bufferen, wat in lucht niet lukt. Ook zakt het rendement van een warmtepomp vrij dramatisch als de brontemperatuur laag is. In ons natte kikkerlandje kan het zomaar 2 weken mistig en koud zijn, waardoor je via het vele glas op het zuiden geen warmteinstraling hebt, maar wel verliezen. De echte passiefhuis die-hardskijken me altijd meewarrig aan als ik vertel dat ik daarom juist wél een water-water warmtepomp heb.

Met mijn water-water warmtepomp ga ik met water van 27 graden de vloerverwarming in, en kom met 22 terug. De zogenaamde CoP is hierdoor 6, wat betekent dat je met 1 kWh aan stroomverbruik 6 kWh aan warmte opwekt. Bij lucht-water warmtepompen is deze verhouding jaarrond ca. 4,5, in koude perioden zakt dit tot ca. 3. Ter vergelijking: In een zelfde grootte huis dat door dezelfde firma in Delft is gebouwd, wordt wel via die lucht-luchtroute gewerkt: Het energieverbuik is daar ca. 2 maal zo hoog: ca. 8000 kWh/jr!

Meten is weten

Dankzij mijn data-set (die teruggaat tot 1998) kan ik een aardige inkijk geven of het Plushuis dat qua isolatie en luchtdichtheid nu al voldoet aan normen van 2020 en verder “van het net af” zou kunnen.

Deze grafiek laat mooi zien hoe de netto inname en invoeding van stroom is uit en in het net: 

Plushuis energiebalans winterdip warmtepomp autarkie offgrid zoutbatterij accu Tesla Powerwall integraal advies

Grafiek: surplus Plushuis 2013 - 2018

Kan het Plushuis met zo’n verbruiksprofiel dan van het net af, dus off grid gaan?

Dan moeten we kijken hoe groot het netto verbruik is in de periode dat je op weekbasis onder de nullijn opereert, dus dat je op weekbasis stroom inkoopt: In afgelopen winter was dat verbruik ca. 1700 kWh. Als we dieper in de data duiken, en we maken een onderverdeling naar stroomverbruik voor de warmtevraag, en voor het overig verbruik, dan krijg je dit beeld:

Plushuis winterdip warmtepomp autarkie offgrid zoutbatterij accu Tesla Powerwall advies
Grafiek: Plushuis winterdip door warmtepomp en overig verbruik

De warmtepomp soupeert dus van die 1700 kWh ca. 1200 kWh op, het overige gaat in de kookplaat en PC etc.

De Duitsers (wie anders?) die al veel verder zijn in het opvoeren van het eigen verbruik hebben prachtige tools online gezet zoals deze waarmee je naar hartenlust kunt draaien aan de knoppen “autarkie” en “eigenverbruik”. Je ziet direct hoe groot je accu moet zijn, en hoe die over het jaar heen bezet is. En altijd fijn: wat je kunt besparen. Let op: de bedragen zijn duizelingwekkend hoog, maar dat komt doordat de Duitsers geen saldeermogelijkheid kennen, maar betaald worden naar momentane marktwaarde van de stroom. Onze Klimaatzuster kondigde deze week de integratie van deze module in de Zonatlas aan, zodat we ook virtueel van het Nederlandse net af kunnen.

Heeft u ook een accu van 500 kWh?

Als je überhaupt al na wil denken over compleet van het net af, zul je dus eerst die warmte ergens moeten opslaan. Ook al heb ik een drietal warmtebronnen van 100 m. diep in de voortuin: Zodra je het daar in de zomer instopt, lekt dat alle kanten op, en bovendien komt het er echt niet met 27 graden uit, hooguit met een graad of 12 à 13.

Dan maar bufferen in de kelder, uiteraard stevig geïsoleerd. Die buffer warm je met collectoren in de zomer op (die liggen in de zomer toch vaak niets te doen in de brandende zon) naar zeg 52 graden. We gaan even uit van geen lekverliezen, dan zouden we 52-27=25 graden bufferen. Dat kan in een tank van 42 m3, is te overzien.

Dan blijft over aan stroom te bufferen van de zomer naar de winter ca. 500 kWh. 1 Tesla accu doet 10 kWh, 50 van die dingen lijkt me wat veel van het goede, zeker gelet op de prijs van $ 3500 per stuk. Ik hoor nu iedereen terecht denken ”dat doet het net goedkoper”.

Mijn grootste bezwaar is dat accugebruik leidt tot verlies aan duurzame energie van 8-14% www.deingenieur.nl/artikel/thuisaccu-bij-zonnepaneel-kost-energie

Voorlopig nog even niet autark

Ik ga dus voorlopig nog niet van het net af, en hou het op aandeeltjes in de 4 windmolens die medio 2016 door ca. 1000 burgers bij Nijmegen gebouwd zijn 1). Zeker zolang ik voor mijn zomeroverstroom betaald word, en nog teruggave energiebelasting op de koop toe krijg, komt er in mijn machinekamer voorlopig geen Powerwall naast de PV omvormers te hangen. Wel ga ik komende jaar kijken hoe ver ik kan komen door mijn warmte op te slaan in de kelder. En wie weet op termijn een Tesla in de kelder voor wat dag-nacht opvang. En ondertussen …….blijven we van autarkie dagdromen!

mei 2015

Nicolaas van Everdingen

Voetnoten:

Jasper Vis schreef een prima blog waarin hij deze blog verwerkte: 

jaspervis.wordpress.com/2016/11/01/kunnen-nederlandse-woningen-off-grid-met-een-thuisbatterij

Zie mijn blog een-stukje-molenwiek-voor-je-verjaardag/

Deel dit bericht:  

Direct naar: