Wonen in de plus woont gewoon lekkerder

Wonen in de plus woont gewoon lekkerder

Vaak vragen klanten ons om uit te rekenen hoeveel zonnepanelen ze nodig hebben om Nul-op-de-Meter te kunnen wonen.

Wij leggen de lat graag wat hoger en draaien de vraag om: Hoeveel kun je in de plus uitkomen door juist zoveel mogelijk panelen neer te leggen?

We noemen graag een paar steekhoudende argumenten om je dak van rand tot rand "vol te knallen” met PV:  


+ Nog 94% grijze stroom

Zolang we in Nederland nog lang niet op 100% groene energie zitten maar slechts op 6% kun je nooit “te veel” groene stroom maken. Wees niet bang: die groene stroom die je maakt komt echt wel op. Sterker nog, die komt nog geen kilometer ver in de kabel.

 

+ Gemiste kans

Willemijn Hoebert zegt het wel mooi over haar eigen Plushuis in het boek Gevoelstemperatuur van Heleen Ekker "Eigenlijk is een energieneutraal huis al een spijthuis. Een Plushuis levert tenminste ook nog energie op. Met een energieneutraal huis draag je minder bij dan dat je zou kunnen bijdragen. Wat je gebruikt is dan natuurlijk wel in evenwicht, maar je kan ook zorgen dat jouw huis een kleine energiecentrale wordt en bijdraagt aan de stroomvoorziening voor anderen." 

+ Alternatief voor zonneweides

De laatste maanden is de maatschappelijke weerstand tegen zonneweides gegroeid. Als boerenzoon heb ik zelf ook gemengde gevoelens bij deze velden. Aan de andere kant; zolang we als burgers zelf onze verantwoordelijkheid niet nemen door onze daken niet van dakrand tot dakrand vol te leggen met PV, moeten we niet gaan klagen over die groei van het aantal zonneweides.
Om dit in de juiste context te plaatsen: Zonne-energie expert Peter Segaar vermeldt op zijn immens gedetailleerde en zeer goed geïnformeerde website Polder PV dat ca. 410 grondgebonden zonneparken eind 2020 goed zijn voor bijna 2000 MWp aan opgesteld vermogen. Ca. 20 % van de totale opwekcapaciteit van PV-installaties in Nederland komt op conto van grondgebonden zonneweides. polderpv.nl/5jan2021_status_zonneparken_Nederland_tm_2020_volgens_PolderPV 

Jan Willem van de Groep zet in deze blog uiteen waarom zonneweides ook nodig blijven: Omdat we met zijn allen onvoldoende zon op (eigen) daken realiseren: janwillemvandegroep.com/onjuiste-strijd-tussen-zonnedaken-en-zonneparken/

Kernachtig gezegd: "Daken vol met PV van rand tot rand, zijn beter voor het boerenland."

Als je tuin groot genoeg is dan kun je natuurlijk altijd zelf je privé zonneweide aanleggen, zoals hier bij Plushuis Doorenburg:
Plushuis Doornenburg energiepositief Tenten Solar 11,7 kWp zonneweideHier is bewust voor oost/west opstelling gekozen om de netbelasting te beperken.

+ Niet wachten op de overheid

We weten allemaal dat de overheid een tandeloze tijger is als het gaat om het versnellen van de energietransitie. Windenergie mag dan per geproduceerde kWh goedkoper zijn dan zonne-energie, het duurt jaren voordat die extra capaciteit gerealiseerd wordt.

Op je eigen dak bepaal je zélf die snelheid.

+ Zwaardere omvormer is maar weinig duurder

Een 3-fase stringomvormer van bijvoorbeeld 20 kW die 4 x zo groot is als 1 van 5 kW, is maar 2,3 x zo duur….En stuksprijzen en montagekosten per paneel dalen navenant een installatie die 4x zo groot is. 

+ 3 x 25A aansluiting ligt er toch al

Een gemiddeld Plushuis kan in de praktijk heel goed uit de voeten met een standaard 3 x 25 A. aansluiting. Dat geeft de ruimte om met maximaal 17 kW je eigen groene stroom in te voeden. Dat is dus van zo’n slordige 56 panelen van 300 Wp…… En als je ze niet op Zuid legt, maar O/W kun je er nog een paar bijleggen….(als dat nog past tenminste).

+ Produceren daar waar het verbruikt wordt.

De netwerkbeheerders hebben hun handen vol aan het afvoeren van zonnestroom van zonneweides in landbouwgebieden waar van oudsher het net zwak is. Het is verstandiger om vooral stroom te produceren waar die ook direct wordt ingezet: In stedelijk gebied. 

+ Geen dakpannen

Waar panelen liggen hoeven geen dakpannen te liggen. Dakpannen die anders met het nodige aardgas gebakken moeten worden. En als je echt niet zonder het idee van dakpannen kunt, zijn er mooie oplossingen.
Zoals op dit Plushuis in Oosterbeek: Dit zijn 122 modules van 100 Wp , 12,2 kWp totaal, die zijn aangesloten op een 3-fase stringomvormer van SMA. Dit dak dat op zuid-oost ligt doet het zeer goed in onze monitoring. 

 Plushuis Oosterbeek BIPV indak PV Plusdak Stafier Plus-op-de-Meter

+ Gevels gaan ook meedoen

Er komen steeds meer mooie innovaties om ook de gevels en zelfs ramen voor energieproductie in te zetten. Een prachtig schoolvoorbeeld daarvan zijn De Willem & De Zwijger die door architect Harold van de Ven in Best zijn ontworpen:

+ Niets laadt zo lekker als stroom van eigen dak

Een elektrische auto laadt je tegen de laagste kosten van eigen dak.

- Geen enkel minpunt aan dat Plus-op-de-Meter wonen?
Is er dan echt geen enkel minpunt te benoemen? Natuurlijk wel!
Hier helpt de Twitter-vergaarbak van meningen en ongezouten kritieken van een keur aan gerespecteerde deskundigen, particulieren en een enkele politicus (of een mengeling daarvan).
Meest genoemde punt door burgers is dat het salderen eraf gaat. Dat klopt, dat wordt stap voor stap afgebouwd. Maar dat lijkt me geen reden om dan maar minder duurzame energie op te gaan wekken, zolang daar een chronisch tekort aan is zeker niet (zie eerder).
Wat wél een goed argument is, is dat het laagspanningsnet ook in stedelijk gebied hier en daar gaat kraken onder de piekbelasting van met name PV. Daar schreven de deskundigen Maarten van der Kloot Meijburg, Ruut Schalij en Henry Lootens een zeer informatief en genuanceerd artikel over in Energeia: 
energeia.nl/trilemma/hoe-blijft-de-elektriciteitsvoorziening-op-het-laagspanningsnet-veilig-bij-grootschalige-toepassing-van-pv-systemen

Het probleem van het afwentelen van kosten van netverzwaring door producenten en gebruikers van energie staat hier goed beschreven: www.netbeheernederland.nl/eerlijker-zullen-we-alles-delen 

We adviseren onze klanten om waar mogelijk voor een oost/west opstelling te kiezen, juist om die piekbelasting van het net te beperken. Zoals op dit plat dak van het zuinigste Plushuis van 2020:
Zonnepanelen Plushuis oost-west PV Solarwatt glas op glas enrgiepositief met prestatiegarantie advies BENG nZEB 

Om positief af te sluiten geef ik misschien nog wel het beste argument om ook "in de plus" te gaan wonen:  

+ Plus-op-de-Meter: Gewoon omdat het kan!

Natuurlijk zit hem de crux in het zo weinig mogelijk verbrúiken van energie. Hoe minder je verbruikt, hoe eerder je immers in de plus bent. Laat dat maar aan ons over, dat superlage verbruik komt met een goed gebouwd of vernieuwbouwd Plushuis wel goed. 

Er zijn trotse eigenaren van een Plushuis die aan ons vragen hoe hun huis presteert ten opzichte van de andere Plushuizen. Welnu, sinds 1 januari 2020 bieden wij al onze klanten aan om hun huis aan te sluiten op ons iungo-meetportal. Dat geeft hen zelf via een app heel veel inzichten hoe hun huis presteert. Hoe doen de zonnepanelen het? Hoe veel energie verbruikt de warmtepomp afgelopen kwartier, uur, etmaal, week. Hoeveel heb ik al ingevoed op het net aan zelfgebakken groene stroom?
Van deze data wordt op wens een keer per etmaal een geaggregeerd bundeltje data naar ons meetportel gestuurd. Dit is allemaal AVG-proof. Wij kunnen bijvoorbeeld niet meekijken wanneer iemand opstaat of hoe lang iemand staat te douchen. Maar we kunnen wel de prestaties spiegelen aan de benchmark van Plushuizen. 

Over 2020 schreven we de wedstrijd uit "Wie heeft het zuinigste Plushuis van Nederland".
De uitslag en beschouwingen staan in deze blog: Plushuis.nu/WedstrijdPlushuis2020

Over 2020 zie je bijv. in deze grafiek welk Plushuis als eerste meer energie produceert dan gebruikt, dus Plus op de Meter is:

Plushuis meetportal Iungo Enermatics wedstrijd zuinigste Plushuis 2020 Plus op de Meter advies


  Nicolaas van Everdingen, april 2019
 

  
   

Deel dit bericht:  

Direct naar: