Geen-Spijthuis

Geen-Spijthuis

Architecten wordt in dit artikel volkskrant.nl/de empathie van architecten voor gebruikers is soms ver te zoeken  weinig empathie toegedicht: Dat er na de bouw Echte Mensen in hun ontwerpen zullen gaan wonen, lijkt soms aan de aandacht van architecten te ontsnappen. Net zo goed trouwens als aan die van projectontwikkelaars en bouwers. 

Het zijn vaak onze klanten die in het eerste contact met een architect het idee hebben dat hun architect “iets over het hoofd ziet” en vervolgens bij ons komen met de vraag om van het ontwerp een echt fijn huis te maken. Hierop nodigen wij onze klanten met hun architect ter inspiratie uit aan de keukentafel van Plushuis nr 1 in Ede. Daar ontstaat een vrijwel steeds terugkerend tafereel: De architect desgevraagd over zijn uitgangspunten: “Als we de EPC van 0,4 halen is dat voldoende en als dat met dubbel glas lukt, prima”. Op dat moment grijpen we in: Onze klanten willen immers comfortabel in een fijn huis wonen, NIET in een bundel energieprestaties.

We leggen uit dat een huis dat maar net voldoet aan de EPC=0,4 eis direct na oplevering achterhaald is. We noemen dat wel eens weinig vleiend een Spijthuis……..Wanneer we architecten en bouwers op de rap naderende BENG-eisen wijzen, of op de Wet op de kwaliteitsborging is de standaard reactie “Oh, dat duurt nog even”. Om over zaken als bouwbiologie en ecologische voetafdruk maar niet te beginnen. Je ziet onze klanten de wenkbrauwen fronsen…..”Huh?”

Nadat de architect en aannemer “gereset” zijn en doordrongen van deze nieuwe werkelijkheid werken we in bouwteam de plannen verder uit. Onze inzet is daarbij om voor onze klanten een Plushuis© te realiseren met als belangrijke kwaliteitskenmerken:
• Comfortabel (afwezigheid van tocht, juiste binnentemperaturen in winter en zomer)
• Gezond & duurzaam:
     o Door goede ventilatie integraal mee te nemen houden we de CO2 gehaltes onder de 800 ppm.;
     o Voldoende toetreding van daglicht;
     o Bouwbiologie: Bijvoorbeeld door het gebruik van beton (radon!) tot een minimum te beperken;
     o Ecologische voetafdruk: Steeds op zoek naar goede alternatieven van fossiele isolatiematerialen.
• Nul Op de Meter of beter: Elk Plushuis© is standaard all-electric. De meeste Plushuizen produceren over het jaar heen gezien meer dan ze zelf verbruiken, zijn dus Plus-op-de-Meter zodat ook de elektrische auto “van eigen dak” kan rijden.

Een Plushuis© is dus veel meer dan alleen maar een geen-Spijthuis dat meer energie produceert dan het verbruikt! .

Terugkomend op de rol van de architect in dit geheel: Dé architect bestaat natuurlijk helemaal niet: Gelukkig komen we in de dagelijkse praktijk heel veel positieve voorbeelden tegen van architecten die net als wij terdege de klant als vertrekpunt nemen. Met hen is het prima samenwerken!

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: