11-stedentocht geholpen door onze TEO & TEA oplossing

11-stedentocht geholpen door onze TEO & TEA oplossing

TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) en TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) zijn veelbelovende technieken die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Wij combineerden deze 2 in 2018 in een project in Fryslân waarmee we ook nog eens de komst van een 11-stedentocht bespoedigen.  

TEO (Thermische energie uit Oppervlaktewater) in De Luts 11-stedentochtroute

TEO* Thermische Energie uit Oppervlaktewater

De Unie van Waterschappen becijferde dat oppervlaktewater in ca. 12 procent van de warmtevraag en 54 procent van de koudevraag kan voorzien. In Nederland waterland brengen watergangen die TEO bijna voor de deur van onze doelgroep: de vrijstaande woningen. Het is alleen een kwestie van slim “oogsten” van die energie.

Meestal zetten TEO systemen voor dat “energieoogsten” de bodem in als warmtebuffer. In de zomer wordt warmte uit het oppervlaktewater in de bodem opgeslagen en dat gebruikt een warmtepomp als bron in de winter.

In Drammen (60.000 inwoners, Noorwegen) werken warmtepompen warmte uit het naastgelegen fjord van 8ºC direct op naar 90ºC voor het warmtenet. Hoe gaaf is het als bijvoorbeeld het warmtenet van Arnhem-Nijmegen dat nu nog domweg afval verbrandt draait op TEO uit de Waal ?!

TEA** Thermische Energie uit Afvalwater, kortweg riothermie

Elk gezin spoelt ca. 600 kWh per jaar aan energie door het doucheputje. Een douche-WTW is in nieuwbouw makkelijk aan te brengen, in bestaande bouw is dat een stuk lastiger. TEA is makkelijker collectief te organiseren. Met een warmtewisselaar zet je de energie uit het riool in als bron voor een warmtepomp. In Utrecht komt een installatie van maar liefst 25 MW die ca. 10.000 woningen van warmte gaat voorzien. warmtenetwerk.nl/aquathermie-installatie-in-utrecht

TEO helpt de 11-stedentocht een handje

Begin 2018 is op ons advies in Friesland een collectief TEO & TEA warmtenetje aangelegd: 8 vrijstaande nieuwbouwwoningen sluiten hun individuele warmtepompjes aan op TEO collectoren in de naastgelegen hoofdwatergang. De aanvoerleidingen liggen direct tegen de rioolbuizen aan, zodat daar ook nog enige warmte wordt teruggewonnen. Gemeente en Wetterskip Fryslân waren direct erg enthousiast over dit particuliere initiatief en verstrekten vlot alle vergunningen. Mooie bijvangst is dat dit project precies op een plek in de 11-stedenroute ligt waar het lokale rayonhoofd standaard "koppijn" van krijgt omdat het maar niet wil dichtvriezen. 

Prof. Andy van den Dobbelsteen (TU Deft) heeft van de inzet op TEO nu ook een speciaal onderzoeksprogramma gemaakt. www.bnr.nl/nieuws/warmtepomp-als-dikmaker-voor-elfstedenijs

Meten is weten

De brontemperatuur zal in de praktijk ergens tussen de 4 en 6 ºC liggen. Dat is nog lang niet de 12ºC die een verticale bodembron heeft, maar nog altijd veel meer dan de temperatuur van de lucht die een lucht/water-warmtepomp kan benutten in de winter.  Uiteraard zullen we ook dit project uitgebreid gaan monitoren met hulp van onze Iungo-Plushuis-meetportal.  

TEO & TEA hebben ons inziens zeker potentie, we moeten het zoals vaker het geval is gewoon nog “even” gaan doen….

Hier een artikel uit De Ingenieur over TEO: De Ingenieur.nl/warmte-winnen-uit-water

Aanleg TEO Thermische Energie uit Oppervlaktewater TEA Riothermie riool Plushuis Balk maart 2018.jpeg
Caption

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: