TEO & TEA een mooi duo

TEO & TEA een mooi duo

TEO & TEA zijn 2 veelbelovende technieken in de energietransitie.

TEO* staat voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater.

De Unie van Waterschappen becijferde dat oppervlaktewater in ca. 12 procent van de warmtevraag en 54 procent van de koudevraag kan voorzien. In Nederland waterland brengen watergangen die TEO bijna voor de deur van onze doelgroep: de vrijstaande woningen. Het is alleen een kwestie van slim “oogsten” van die energie.
Meestal zetten TEO systemen voor dat “energieoogsten” de bodem in als warmtebuffer. In de zomer wordt warmte uit het oppervlaktewater in de bodem opgeslagen en dat gebruikt een warmtepomp als bron in de winter. In Drammen (60.000 inwoners, Noorwegen) werken warmtepompen warmte uit het naastgelegen fjord van 8ºC direct op naar 90ºC voor het warmtenet. Hoe gaaf is het als bijvoorbeeld het warmtenet van Arnhem-Nijmegen dat nu nog domweg afval verbrandt draait op TEO uit de Waal ?!

Wij willen de bronkosten vermijden en gebruiken net als in Drammen rechtstreeks het oppervlaktewater als bron voor de individuele warmtepomp in een Plushuis©.
Van de middelbare school natuurkunde weten we nog dat water van 4ºC het zwaarste is, en dus vlak boven de bodem van een watergang is. IJs is het lichtste en gaat (jawel) drijven. Het overige water heeft in de regel een T die altijd boven de 6ºC ligt. Dat is nog niet de 12ºC die een verticale bodembron heeft, maar nog altijd veel meer dan de temperatuur van de lucht die een lucht/water-warmtepomp kan benutten in de winter. Het is dus een kwestie van het op de juiste hoogte plaatsen van de collector, om het warmste water te kunnen benutten.

Dan is er nog TEA**, dat staat voor Thermische Energie uit Afvalwater, kortweg riothermie.

Elk gezin spoelt ca. 600 kWh per jaar aan energie door het doucheputje. Een douche-WTW is in nieuwbouw makkelijk aan te brengen, in bestaande bouw is dat een stuk lastiger. TEA is makkelijker collectief te organiseren. Met een warmtewisselaar zet je de energie uit het riool in als bron voor een warmtepomp.

Begin 2018 is op ons advies in Friesland een collectief TEO & TEA warmtenetje aangelegd: 8 vrijstaande nieuwbouwwoningen sluiten hun individuele warmtepompjes aan op TEO collectoren in de naastgelegen hoofdwatergang. De aanvoerleidingen liggen direct tegen de rioolbuizen aan, zodat daar warmte wordt teruggewonnen. Gemeente en Wetterskip Fryslân waren direct erg enthousiast over dit particuliere initiatief en verstrekten vlot alle vergunningen.

TEO & TEA hebben ons inziens zeker potentie, we moeten het zoals vaker het geval is gewoon nog “even” gaan doen….

Aanleg TEO Thermische Energie uit Oppervlaktewater TEA Riothermie riool Plushuis Balk maart 2018.jpeg
Caption

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: