Uitslag wedstrijd "Het zuinigste Plushuis van 2020"

Uitslag wedstrijd "Het zuinigste Plushuis van 2020"

De prestaties van zonnepanelen en warmtepompen zijn natuurlijk slechts de opwarmer voor waar het echt om draait; met zo min mogelijk CO2-uitstoot zo comfortabel mogelijk wonen. Begin 2020 schreven we daarom een wedstrijdje uit “Wie heeft het zuinigste Plushuis van 2020”.

Inmiddels zijn er 15 Plushuizen met een certificaat opgeleverd. Dankzij ons Iungo-meetportal kunnen we "vrij eenvoudig" (ik kuch even) een objectieve uitspraak over de prestaties van deze huizen doen: We hebben per eind 2020 11 Plushuizen aan ons portal hangen. Dat zijn nieuw gebouwde maar ook vernieuwbouwde huizen uit ons bestand. Die sturen elke 24 uur een bundeltje data door met de gegevens van in ieder geval de slimme meter. In de meeste huizen hangen ook extra MODBUS-meters die het verbruik van de warmtepomp meet en de opbrengst van de zonnepanelen.  

Deze 6 woningen deden vanaf januari 2020 mee in de wedstrijd:

Naam Plushuis©  bouwjaar/renovatiejaar bouwmethode

Rc gevel/dak

Type warmtepomp

PV vermogen (kWp)

m2 VVO**
Plushuis #1 2012 prefab HSB 7,3 / 7,3 bodem 10,08 30º zuid 275
Plushuis #2 1993/2018 trad. spouw 2,5 / 6,0 L/W 5 kWp 45º zuid 170
Plushuis #3 2019 prefab HSB 7,3 / 7,3 bodem 9,5 kWp 12º O/W 222
Hennephuis* 2015 kalkhennep 5,5 / 8,0 L/L 1,3 kWp, vanaf 1/10/'20: 2,7 45º zuid 180
Plushuis O'beek 1963 / 2017 trad.spouw ingepakt 7,0 / 7,0 L/W 12,2 45º zuid-oost 170
Plushuis Wageningen 2020 Porotherm ingepakt 6,0 / 6,0 PVT 13,0 15º O/W 307

*: Van het Hennephuis hebben we de PV-productie niet gemeten maar geschat; 
**: VVO = Verwarmd VloerOppervlakte.

Meten met 2 maten

Je kunt op 2 manieren bepalen welk huis het best presterende Plushuis© is:
 
1) Door vast te stellen welk huis het minste energie gebruikt. Daarvoor neem je de via de slimme meter ingekochte energie + het eigen verbruik van de productie van de zonnepanelen.

Plushuis meetportal Iungo Enermatics wedstrijd zuinigste Plushuis 2020 Bruto verbruik advies 

2) Door te bekijken welk huis aan het einde van het jaar de meeste energie overhoudt, dus het meeste Plus op de Meter is, ofwel energiepositief, is uitgekomen. Alle huizen boven de x-as houden aan het einde van 2020 meer of minder “zomeroverstroom” over.

Plushuis meetportal Iungo Enermatics wedstrijd zuinigste Plushuis 2020 Plus op de Meter advies

Bij deze tweede methode kun je hoog eindigen door ofwel zeer weinig energie te gebruiken, ofwel heel veel zelf op te wekken, of natuurlijk een combinatie van die 2. 
 
Paar opmerkingen:
- Bij methode 1 zijn we pas gaan vergelijken vanaf week 5, daarvoor waren er nog te weinig data van de PV-opbrengsten;
- Als we bij Plushuis #1 zouden corrigeren voor het laden van de elektrische auto zou dat huis virtueel er beter voor staan. Voor de ca. 19.000 km is volgens de boordcomputer ca. 3400 kWh verbruikt.
- Uiteindelijk is maatgevend wat het totaal aan primaire energie (dat is de energie die gemiddeld voor heel Nederland nodig is om de energie te maken die uit het stopcontact komt) is dat een huis met bewoners nodig heeft om soepel het jaar door te komen.
Zo kan een klein passiefhuis meer primaire energie nodig hebben dan een groot huis met een warmtepomp (lees ook mijn blog hierover plushuis.nu/weerstandsverwarming);
- We hebben het nog niet gehad over de totale hoeveelheid embodied energy die voor de (ver)bouw nodig is geweest. Dat is de energie die “aan de voorkant’ nodig is om na de bouw of “vernieuwbouw’ naar een Plushuis energie te kunnen gaan besparen. Daarvoor schrijven we de wedstrijd “duurzaamste Plushuis van Nederland” uit. 

En de winnaar is………

Categorie "minste energie verbruikt"
Volgens de eerste definitie “wie gebruikt het minste energie?” is de top 3 van zuinigste Plushuizen 2020:
1.    Plushuis Ede #3 met 4528 kWh;
2.   Plushuis Ede #1 met 4803 kWh (na correctie voor de elektrische auto (=EV);
3.   Plushuis Ede #2 met 4859 kWh.
Dit is een echt Edes onderonsje dus…(Zou het dan toch die calvinistische inborst zijn? ;-) )

Categorie 'meeste energie over"  
Volgens de tweede definitie “wie houdt het meeste energie over?” is de top 3 van Plushuizen 2020 die het meest “in de plus” zijn gebleven:
1.      Plushuis Ede #3 met 3.168 kWh;
2.     Plushuis Wageningen met 1.768 kWh;
3.     Plushuis Oosterbeek met 1.436 kWh. 
Opmerking: Plushuis Ede #1 hield aan “zomeroverstroom” ca. 379 kWh over. Als we het verbruik van de elektrische auto (=EV) daarvan aftrekken hield dit referentie-Plushuis ca. 3.802 kWh over.

Hoe je het ook wendt of keert, linksom én rechtsom komt Plushuis© Ede #3 als beste uit de elektrische Plusbus.
Gefeliciteerd! Het stuk biologisch dynamisch en lokaal geproduceerde Remeker kaas is al uitgereikt.  

Plushuis Ede #2 prefab HSB Schwörerhaus ITHO warmtepomp WPU advies comfort nieuwbouw BENG

Nicolaas van Everdingen, 1 januari 2021.

p.s.: Om enig gevoel voor verhoudingen te geven; Dit huis (212 m2) dat in 2018 nabij Plushuis #1 werd gebouwd verbruikte in 1 jaar ca. 13.000 kWh!! Het huis heeft ventilatieysteem C (afzuiging van natte ruimtes met een ventilatie-box en aanzuig door roosters in de ramen), een lucht/water warmtepomp en is all-electric. Bij de bouw is geen enkele aandacht besteed aan de luchtdichtheid van de schil.  
Plushuis meetportal Iungo Enermatics wedstrijd zuinigste Plushuis 2020 onzuing huis L:W lucht water warmtepomp Bruto verbruik advies
Een typisch jaren '20 plus-minus (spijt)huis....

Deel dit bericht:  

Direct naar: