Wedstrijd "Het zuinigste Plushuis van 2020"

Wedstrijd "Het zuinigste Plushuis van 2020"

Nu er 10 Plushuizen met een certificaat zijn opgeleverd wordt het hoog tijd voor een wedstrijdje. Wie heeft het zuinigste Plushuis van 2020? 

Dankzij ons Iungo-meetportal kunnen we "vrij eenvoudig" (ik kuch even) een objectieve uitspraak hierover doen: We hebben per medio juli 2020 10 huizen aan ons portal hangen. Dat zijn nieuw gebouwde maar ook vernieuwbouwde huizen uit ons bestand. Die sturen elke 24 uur een bundeltje data door met de gegevens van in ieder geval de slimme meter. In de meeste huizen hangen we ook een extra MODBUS-meter op die het verbruik van de warmtepomp meet en de opbrengsten van de zonnepanelen.  

Deze 6 woningen doen nu mee in deze wedstrijd:

Naam Plushuis©  bouwjaar/renovatiejaar bouwmethode

Rc gevel/dak

Type warmtepomp

kWp PV vermogen

m2 VVO
Plushuis #1 2012 prefab HSB 7,3 / 7,3 bodem 10,08 30º zuid  
Plushuis #2 1993/2018 trad. spouw 2,5 / 6,0 L/W 5 kWp 45º zuid  
Plushuis #3 2019 prefab HSB 7,3 / 7,3 bodem 9,5 kWp 12º O/W  
Hennephuis 2015 kalkhennep 5,5 / 8,0 L/L NvT  
Plushuis O'beek 1963 / 2017 trad.spouw ingepakt 7,0 / 7,0 L/W 12,2 45º zuid-oost  
Plushuis Wageningen 2020 Porotherm ingepakt 6,0 / 6,0 PVT 13,0 15º O/W  

 

Je kunt op basis van deze gegevens op 2 manieren bepalen welk huis het best presterende Plushuis is:

1) Door vast te stellen welk huis het minste energie gebruikt. Daarvoor neem je de via de slimme meter ingekochte energie + het eigen verbruik van de productie van de zonnepanelen.  

Iungo Enermatics Plushuis meetportal wedstrijd zuinigste Plushuis 2020 warmtepomp bodem luchtwater warmtepomp PVT systeem als bron Nibe advies nZEB rekentool passiefhuis luchtdichtheid monitoring energievebruik prestatiegaranties advies 2

2) Door te bekijken welk huis aan het einde van het jaar het meeste energie overhoudt, dus het meeste Plus op de Meter, ofwel energiepositief is uitgekomen. 

Bij deze methode kun je hoog eindigen door ofwel zeer weinig energie te gebruiken, ofwel heel veel zelf op te wekken, of natuurlijk een combinatie van die 2. 

Iungo Enermatics Plushuis meetportal wedstrijd zuinigste Plushuis 2020 warmtepomp bodem luchtwater warmtepomp PVT systeem als bron Nibe advies nZEB rekentool passiefhuis luchtdichtheid monitoring energievebruik prestatiegaranties advies 1

Tussenstand

Hoewel we pas eind juli zijn dat we de tussenbalans opmaken lijkt het erop dat bij beide meetmethodes Plushuis Ede #3 aan kop gaat.

Paar opmerkingen:

- Bij methode 1 zijn we pas gaan vergelijken vanaf week 5, daarvoor waren er nog te weinig data van de PV-opbrengsten. 

- Plushuis Wageningen wordt nog niet bewoond.,en is niet vanaf 1 januari gemeten.  

- Als we bij Plushuis #1 zouden corrigeren voor het laden van de elektrische auto zou dat huis virtueel er beter voor staan. Dit corrigeren zullen we eind 2020 doen.

- Als ervaren nZEB-rekenaar reken ik elk huis terug naar W/m2 en kWh/m2 * jaar. In de komende  maanden zal ik deze grafieken nog toevoegen aan het jury-rapport.   

- Uiteindelijk is voor mij maatgevend wat het totaal aan primaire energie is dat een huis met bewoners nodig heeft om soepel het jaar door te komen. Zo kan een klein passiefhuis meer primaire energie nodig hebben dan een groot huis met een warmtepomp.  
- We hebben het nog niet gehad over de totale hoeveelheid embodied energy die voor de (ver)bouw nodig is geweest. Dan gaan we t.z.t. doen in de wedstrijd duurzaamste Plushuis van Nederland. 

Hoe dan ook, we zijn benieuwd welk Plushuis op 31 december als beste uit de elektrische bus komt!

Nicolaas van Everdingen, 21 juli 2020.

Deel dit bericht:  

Direct naar: