Advies

Vaak begint de (ver)bouw van een Plushuis met een inspiratietour door het eerste Plushuis van Nederland dat sinds 2012 in Ede staat.

Daar bespreken we jullie dromen en ambities.

Als het wederzijds klikt gaan we met de bewezen Plushuis-aanpak aan de slag.

Plushuis heeft een gestandaardiseerde aanpak om zowel voor nieuwbouw als renovatie tot betaalbaar maatwerk te komen.

 Onderdelen die terugkomen in onze Plushuis-aanpak zijn: 

* Toetsen voorlopig ontwerp 

* Keuze bouwsysteem

* Warmteverliesberekening

* Ventilatieberekeningen

* Berekening warmtepomp-capaciteit

* Berekening grootte afgiftesysteem

* Kostenraming project

* Scan mogelijkheden hergebruik regenwater

De uitkomsten van deze berekeningen voegen we samen tot een integraal plan. Het Plushuis-advies geeft per te nemen maatregel concrete voorbeelden van technieken en leveranciers die het daadwerkelijk uit kunnen voeren. Een theoretisch plan is wat ons betreft waardeloos, het moet wel in de praktijk gerealiseerd kunnen worden.

 

We werken dagelijks hard aan het stukje voor stukje beter maken van onze leefomgeving. Daarom kiezen we voor onze projecten bij voorkeur biobased materialen.

 

 

 

 

Direct naar: