Algemene Voorwaarden

Bedrijfsnaam : Plushuis

KvK Nummer : 09194570

Vestigingsadres : Rietveldlaan 11 / 6717 KZ / Ede

Het BTW-nummer van Plushuis kun je opvragen bij N. van Everdingen, stuur hiervoor een mail naar Nicolaas@plushuis.nu o.v.v. BTW-nummer.

Tennaamstelling rekening : Plushuis

Adres rekeninghouder : Rietveldlaan 11 / 6717 KZ / Ede

Algemene voorwaarden : Op alle adviezen en diensten van Plushuis zijn de algemene voorwaarden uit de Rechtsverhouding DNR2011 herzien juli2013 van toepassing. Dit is de standaard voor architecten en adviseurs.

Registratie Merkrecht bij de BOIP (Benelux - Bureau voor de Intellectuele Eigendom) onder registratienummer: 1027947 www.boip.nl/merkenregister/Plushuis 

Intellectueel eigendom : De inhoud van deze site is eigendom van Plushuis en mag niet gekopieerd worden of op andere wijze openbaar gemaakt worden zonder naamsvermelding én uitdrukkelijke toestemming van Plushuis.

 

 

Direct naar: