Algemene Voorwaarden

Op alle adviezen en diensten van Plushuis is de regeling DNR2011 (herzien 2013) van toepassing.

Dit is de adviesstandaard voor architecten en adviseurs.

Bedrijfsnaam : Plushuis

KvK Nummer : 09194570

Vestigingsadres : Rietveldlaan 11 / 6717 KZ / Ede

Het BTW-nummer van Plushuis kunt u opvragen bij N. van Everdingen, stuur hiervoor een mail naar Nicolaas@plushuis.nu o.v.v. BTW-nummer.

Tennaamstelling rekening : Plushuis

Adres rekeninghouder : Rietveldlaan 11 / 6717 KZ / Ede

Registratie Merkrecht bij de BOIP (Benelux - Bureau voor de Intellectuele Eigendom) onder registratienummer: 1027947 www.boip.nl/merkenregister/Plushuis 

 

 

Direct naar: