1 januari 2020: balansdag!

1 januari 2020: balansdag!

Zoals elk jaar maken we op 1 januari de balans op, zo ook met de energiestromen van Plushuis #1. En ook 2019 werd energiepositief afgesloten!

In dit schema zijn alle elektrische energiestromen die over heel 2019 in en uit het Plushuis in Ede stromen bij elkaar gezet:

Energiebalans 2019 Plushuis Ede allelectric energiepositief incl. EV (2)

Het Plushuis doet zijn naam dus alle eer aan: Het is mooi energiepositief met 742 kWh netto "zomeroverstroom" die als ValleiStroom verkocht is via de lokale energiecoöperatie ValleiEnergie aan lokale afnemers. En dus inclusief ca. 4820 kWh die thuis is geladen door de EV.  

Sankey-diagram

Dat je dezelfde informatie op een heel andere manier in beeld kunt brengen laat dit diagram mooi zijn: Het is een zogenaamd Sankey-diagram. Alle waarden zijn in kWh/jaar. Alle waarden zijn gemeten, behalve die van de zonneboiler, die is gereconstrueerd.
Sankey diagram Plushuis Ede energiebalans energiepositief plusopdemeter integraal advies energiebesparing nieuwbouw passiefhuis 

Wat direct opvalt is de enorme bijdrage die de 3 bodembronnen en in mindere mate de 2 zonnecollectoren leveren aan de aanbodzijde. En aan de afnamezijde valt het grote aandeel in het totaal aan energieverbruik op dat is toe te rekenen aan de elektrische auto (EV). Daar sta je met een fossiele auto veel minder bij stil, bovendien zou dan dat aandeel nog veel groter zijn! Bij een fossiele auto gaat immers ca. 60% van de gebruikte energie verloren als warmte. 

Als je zelf aan de slag wil om zo'n Sankey-diagram te maken is er een gratis tool beschikbaar op www.sankeymatic.com/build:

Holy grail van het verhogen van het eigen verbruik

Van de in totaal ca. 10 MWh die door de zonnepanelen is geproduceerd, is ca 1,5 MWh direct verbruikt. De overige ca. 8,5 MWh zijn eerst geleverd als ValleiStroom via klanten van lokale energiecoöperatie ValleiEnergie, en later weer van ValleiEnergie ingekocht. Dit is dus tegen hetzelfde in- en verkooptarief mogelijk dankzij het salderen. Echter zolang we nog onbeperkt mogen salderen is er in feite geen enkele stimulans om het eigen verbruik van zelf opgewekte energie zo gunstig mogelijk te laten zijn.  

Zodra het salderen wordt afgebouwd wordt dé holy grail bij allelectric energiepositieve huizen het maximaliseren van het eigen verbruik van de eigen PV productie. Of beter gezegd het óptimaliseren daarvan. Het maximaliseren is niet zo moeilijk: dat is op het moment dat er ook maar 1 kWh het net in vloeit, deze zelf ergens in huis inzetten, zonder te kijken naar de efficiëntie daarvan. Om die reden wordt bijvoorbeeld wel tapwaterproductie met weerstandsverwarming gepropageerd, dus met CoP=1. Daar zijn wij zelf niet zo'n fan van, lees hier waarom niet: www.plushuis.nu/weerstandsverwarming

EV laden overdag of toch (slim)laden 's nachts?

Nadat begin 2018 de EV zijn intrede deed in het Plushuis in Ede is handmatig zoveel mogelijk overdag geladen.

In onderstaande grafiek zie je dat in de jaren 2013 tot en met 2017 het eigen vebruik schommelde rond de 15%. in 2018 schoot dit omhoog naar ca. 30%. Echter eind 2018 kwam Nicolaas tot het inzicht dat dat op micro-niveau misschien wel optimaal is, maar op landelijk macro-niveau misschien juist helemaal niet. Dat wordt in deze blog verder toegelicht: www.plushuis.nu/Slimladen. Nadat dus het inzicht kwam dat je beter kunt laden als TenneT moeite heeft om het net in balans te houden, zijn we overgestapt op laden met behulp van Jedlix. Deze partij verkoopt als het ware snel laadvermogen in een bundel van EV's dat op afroep direct door TenneT inzetbaar is om zo te helpen het net in balans te houden. Je ziet nu dat het eigen verbruik daardoor weer is teruggezakt naar die ca. 15%. 

Energiebalans 2013 - 2019 Plushuis Ede allelectric energiepositief incl. EV ValleiEnergie ValleiStroom

In deze grafiek is iets beter te zien welk deel van de eigen PV-productie direct wordt ingezet, en welk deel eerst het net wordt ingevoed, en dan weer teruggehaald (met dank aan het salderen!):   

Energiebalans 2013 - 2019 Plushuis Ede allelectric energiepositief incl. EV ValleiEnergie ValleiStroom 2

Benchmark van Plushuizen

Eind 2019 is een begin gemaakt met het aansluiten van een aantal zeer diverse Plushuizen op de Plushuis-portal. Deze portal is door het bedrijf Iungo speciaal ingericht om binnen de strenge AVG-voorschriften geanonimiseerd energiedata te kunnen interpreteren. Op balansdag 2021 zal dan door de bewoners zelf met "1 druk op de knop" hun eigen balans opgemaakt kunnen worden.        

Iungo Enermatics Plushuis meetportal bodem lucht:water warmtepomp PVT systeem als bron Nibe warmtepomp advies nZEB rekentool passiefhuis luchtdichtheid monitoring energievebruik prestatiegaranties

Balans opgemaakt: minder km's met de EV, meer op de fiets

Hoewel de balans ook over 2019 nog steeds energiepositief is, is ons voornemen wel om in 2020 minder km's te gaan rijden met de EV. Dat scheelt ons ValleiEnergie maar vooral persoonlijke "geestelijke" energie die we liever aan onze klanten besteden dan aan het rijden in een EV. Onze slogan op onze bouwdoeken is niet voor niets "Hier adviseert Plushuis goede energie"!

Dat willen we vooral doen door vast te houden aan de onszelf opgelegde interne richtlijn om nieuwe klanten voor een Plushuis op maximaal 1 uur rijden vanaf Ede/Arnhem aan te nemen. Ons ideaal is alles op fietsafstand.
Voor alle anderen zoeken we naar goede adviseurs in ons grote netwerk.  

Werkbezoek Pedersen fiets Hier adviseert Plushuis goede energie integraal advies warmtepomp luchtdichtheid Ede Wageningen Arnhem
Maak er samen met ons een mooi energiepositief jaar van! 

Nicolaas van Everdingen

6 januari 2020

Deel dit bericht:  

Direct naar: