De beide adviseurs van Plushuis, Nicolaas van Everdingen en Peter van der Kleij, zijn met vlag en wimpel geslaagd voor het ISSO-72-examen "Ontwerpen, installeren en beheren van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine...