Plushuis uit 1993 beperkt warmtevraag en CO2-uitstoot met ca. 70 %

Plushuis uit 1993 beperkt warmtevraag en CO2-uitstoot met ca. 70 %

Sinds eind 2019 doen we uitgebreide monitoring middels ons Iungo-meetportal van 6 Plushuizen. Hieruit halen we veel inzichten hoe verschillende Plushuizen in de praktijk functioneren. Hier een vergelijking van een huis uit 1993 dat in 2018 "vernieuwbouw" is naar een Plushuis met ons referentie-Plushuis uit 2012 (nieuwbouw).

Het referentiehuis is Plushuis #1 waarin oprichter Nicolaas van Everdingen van het bedrijf Plushuis sinds de bouw in mei 2012 zelf woont. Het is extreem luchtdicht, de qv10 is ca. 0,10 dm3/s * m2. Het heeft een bodem-warmtepomp en een zonneboiler. In de monitoring fungeert dit huis als het optimum qua isolatie, luchtdichtheid en energieverbruik en -opbrengst.

Het andere Plushuis #2 is een vrijstaande woning uit 1993 die door ons in 2018 is verduurzaamd. De gevels zijn daarbij niet extra geïsoleerd (Rc ca. 2,5) en het dak wel (tot Rc 6). Het glas is vervangen door triple glas. De luchtdichtheid heeft hier zeer veel aandacht gekregen, het huis haalde een eindwaarde qv10 ca. 0,20 dm3/s * m2. In de 0-meting is hier een waarde 1,21 gemeten, 5 x hoger dan na de “vernieuwbouwing”.

Dit Plushuis had al een zonneboiler, die is gehandhaafd, terwijl de gasketel eind 2019 is vervangen door een warmtepomp.  Schimmel Duurzame Techniek plaatste hier een zeer stille Viessmann L/W warmtepomp.  De balansventilatie (Orcon Ecomax 400) zorgt 24/7 voor gefilterde en voorverwarmde buitenlucht. 

nZEB rekentool Plushuis Ede 2 advies WTW warmtepomp prestatiegarantie energiebesparing Ede Natuurlijk jaren 90 vrijstaande woning comfort tocht

Meetwaarden begin 2020

In onderstaande grafiek zijn van deze twee Plushuizen de verbruiken weergegeven van de warmtepomp per week over de eerste maanden van 2020. Om een goed onderling vergelijk te maken hebben we het verbruik teruggerekend naar gemiddelde vermogen als het aantal Watt/m2 VVO (Verwarmd VloerOppervlakte).

Grafiek Iungo Enermatics monitoring verbruik warmtepomp L:W en bodem effect luchtdichting Blowerdoortest thermografie 0-opname stappenplan Plushuis advies slimme stappen geen spijt noregret comfort renovatie isolatie gevel dak graaddagen (2)

Wat je ziet is dat het verbruik (linker Y-as) en het specifieke opgenomen vermogen dat de warmtepompen nodig hebben voor ruimteverwarming en tapwater (rechter Y-as) in beide woningen richting het voorjaar mooi gelijk opgaan.
Het gerenoveerde Plushuis #2 heeft wat meer pieken, bedenk dat hier een L/W warmtepomp is. Als de warmtevraag door kou hoger is, heeft juist dit type warmtepomp ook meer moeite om energie uit de koudere lucht te halen.

 

Graaddagen

Eerder verbruikte deze woning ca. 2500 m3 gas per jaar, zeg maar een equivalente hoeveelheid van 24.400 kWh/jaar. In de energieadvieswereld gebruiken we de graaddagen om in een bepaalde periode gemeten energiegebruik voor verwarming terug te rekenen naar gemiddeld jaarverbruik. Bij gemiddeld 2800 graaddagen per jaar komt het gemeten jaarverbruik overeen met ca. 8,7 kWh/graaddag.
Het aantal graaddagen in de eerste 16 weken van 2020 was volgens de KNMI data voor station Deelen ca. 1700. Deze periode zou dan zonder alle isolerende maatregelen ca. 1700 x 8,7 = 14.800 kWh verbruikt zijn.

Na de grondige ingrepen en de komst van de warmtepomp is In werkelijkheid is ca. 1620 kWhelektrisch door de warmtepomp verbruikt voor ruimteverwarming en tapwater.  
Als we uitgaan van een gemiddelde CoP over ruimteverwarming en tapwater van 3,0 (het rendement van de warmtepomp) dan is er ongeveer 4800 kWhthermisch geleverd aan de woning. Op jaarbasis komt dit uit op 2800/1700 x 4.800 = 8.000 kWhthermisch.
Dat betekent dat er een besparing door de vernieuwbouw naar Plushuis-niveau is gehaald van bijna 16.400 kWhthermisch op jaarbasis, ofwel 67%.

Voorspeld versus gemeten energieverbruik

Met de nZEB-rekentool zijn voor het maken van het plan allerlei varianten doorgerekend. In deze tool is ook een speciaal rekenblad opgenomen waarin je het gemeten energieverbuik in een bepaald jaar kunt koppelen aan de dataset van het KNMI voor dat specifieke jaar. En vervolgens zie je in 1 grafiek in hoeveel het gemeten verbruik overeenkomt met het voorspelde gebruik.

Grafiek Iungo Enermatics monitoring voorspeld verbruik warmtepomp L:W effect luchtdichting Blowerdoortest thermografie 0-opname stappenplan Plushuis advies geen spijt noregret comfort renovatie isolatie Rc gevel dak tocht test prestatiegarantie (1)

Dit geeft ons en onze klanten heel veel bruikbare inzichten hoe het Plushuis in de praktijk functioneert.  

Dat de oranje voorspelde lijn bij hogere etmaaltemperaturen weer wat oploopt komt doordat we de optie 'koeling" hebben aangevinkt. We verwachten nl. dat er iets gekoeld zal gaan worden in warme "plaknachten". 

 

We doen het toch voor minder CO2-uitstoot ?

Voor onze klanten is een belangrijke drijfveer om stevig door te pakken comfortverbetering. In onze visie “lift energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot als vanzelf mee op de bagagedrager van de comfortverbetering.”

Het comfort blijkt hier dik in orde. Hoe zit het dan met de CO2-besparing? Daar doen we het toch ook voor?

Voor de gemiddelde energiemix zoals die in 2020 uit ons stopcontact komt rekenen we dat 1 kWh uit het stopcontact 420 gram CO2 uitstoot oplevert. Gebruik van de warmtepomp geeft op jaarbasis 1620 kWh x 2800/1700 = ca. 2670 kWh verbruik en daarmee de uitstoot van 1120 kg CO2/jaar.

In de oude situatie werd door het gasverbruik van 2500 m3 aardgas per jaar 4250 kg CO2 uitgestoten. Op CO2 uitstoot wordt dus door de hele “operatie” 74% bespaard.

Dat is in 30 jaar tijd zo'n slordige 100.000 kg CO2.  

Minder CO2 met Infra-roodpanelen?

Iemand die op een grondige manier zijn eigen woning met Infrarood-verwarming monitort is Krispijn Beek. In zijn blog1) rekent hij voor dat hij voor zijn verwarming ca. 3400 kWh/jr nodig heeft. Voor de productie van tapwater met CV-ketel en zonneboiler nog eens ca. omgerekend 1400 kWh/jaar. Totaal 4800 kWh/jr.  Dat is dus bijna tweemaal zoveel kWh als wat het Plushuis Ede #2 verbruikt.  
Dit huis geeft dus ook tweemaal zoveel CO2 uitstoot! Hier geldt: Van gas los is nog niet per definitie van CO2 los!

Embodied energie

Natuurlijk moet je de uitstoot van de productie en aanbrengen van het triple glas, de kozijnen, het isolatiemateriaal , de balansventilatie en de warmtepomp verdisconteren. Dan heb je het over de zogenaamde 'embodied energy'. Dat gaat voor deze blog te ver, daar gaan we een andere keer over nadenken. Uiteraard zullen we hier onze bevindingen rapporteren.

1) Blog Krispijn Beek: krispijnbeek.nl/een-vol-jaar-met-infraroodverwarming

Deel dit bericht:  

Direct naar: