Basiscursus Integraal naar Energieneutraal

Plushuis heeft speciaal voor de profs in de bouw in 2017 2 cursussen “Integraal naar Energieneutraal” ontwikkeld.

De verdiepingscursus in 3 dagdelen is inmiddels door ca. 100 architecten, aannemers, installateurs en EPA/energieadviseurs gevolgd.

Daarnaast is er een aantal keren een basiscursus van 1 dagdeel gegeven die speciaal gericht is op intermediairs, zoals makelaars, hypotheekadviseurs en taxateurs.

Daarnaast coachen we ook op individueel niveau mensen die overwegen om zelf integraal energieadviseur te worden.

 

Onze cursusactiviteiten zijn per 1 januari 2019 gedeeltelijk overgeheveld naar de Stichting KERN, ook in Ede.

Dit geldt voor de verdiepingscursus van 3 dagdelen die zich richt zich op de "bouwprofs", zoals de architect, bouwer, installateur en EPA-/energieadviseur.  

kennisinstituutkern.nl/praktijkcursus energieneutraal bouwen

 

De basiscursus voor intermediairs blijven we wel zelf geven:

Niveau 1 BASISCURSUS : Integraal naar energieneutraal bouwen en verbouwen voor intermediairs zoals hypotheekadviseurs en makelaars.

“Wat kost dat huis?” is de meest gestelde vraag aan een makelaar. Dan wordt de verkoopprijs bedoeld, en níet de zgn. "TCO" (Total Cost of Ownership), de kosten van het dagelijkse gebruik (energie en onderhoud). Bij een koper met oog voor de toekomst spelen meer vragen een rol: Wat ga ik de komende jaren aan mijn energierekening betalen? Hoe kan ik het huis toekomstbestendig maken? Kan ik zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen? Hoe financier ik dat, is er subsidie of ‘groene’ financiering beschikbaar? 

Rondom het moment van koop van een woning worden beslissingen genomen betreffende (ver)bouw en installaties die grote impact hebben op het comfort en het toekomstig (energie)gebruik: Alle reden om het in één keer goed te doen! De huizenkoper laat zich graag vrijblijvend informeren door internet, en adviseren door hun buurman, aannemer of installateur, maar krijgt tegenstrijdige raad en raakt zo het spoor bijster. “Wie spreekt de waarheid, en wat past bij mijn wensen, mijn duurzame ambitie en woonsituatie?” 

 

De basiscursus “Integraal naar energieneutraal” (1 dagdeel) legt de basis van integraal adviseren naar energieneutraal. De No-regret-rekentool®, een energie-rekenprogramma, wordt als leidraad gebruikt en geeft inzicht in wat nu gemaakte keuzes bij renovatie én nieuwbouw voor de toekomst betekenen. 

Leerdoelen van de basiscursus:

De prof zoals makelaar en hypotheekadviseur: 
- Kent de relatie tussen energiegebruik, -besparing en wooncomfort, en weet hoe die te beïnvloeden; 
- Heeft inzicht in de nauwe samenhang tussen bouw en installaties bij een renovatie of nieuwbouw naar een energieneutraal eindresultaat; 
- Kan een klant, de aankomende woningeigenaar, helder overbrengen welke ingrepen passen bij een langetermijnvisie. 

Aan de hand van een voorbeeldwoning (bestaande bouw) wordt ingegaan op de bijdragen van isolatie, kierdichting, ventilatie en verwarming aan energiebesparing en comfortverbetering. Ook laten we de invloed van bewonersgedrag zien. Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke informatiebehoefte van een klant die “iets met duurzaamheid” wil (maar geen idee heeft wat dan), en de rol van u als makelaar of hypotheekadviseur. 

Docent is Nicolaas van Everdingen. Hij is gecertificeerd Passiefhuis specialist, en biedt als systeemintegrator onafhankelijk energieadvies. 

Ter inspiratie lees je alvast deze blogs over het belang van tijdig integraal advies bij nieuwbouw en over de kracht van de ‘NoM Ready aanpak

De visie van docent Nicolaas van Everdingen op de renovatie van particulier vastgoed stond in het novembernummer 2017 van vakblad Vastgoed: www.plushuis.nu/vastgoed

 

Cursusdatum: In overleg van 09:00 – 12:30 uur 

Locatie: Het Plushuis, Rietveldlaan 11, 6717 KZ, Ede (inclusief rondleiding door het Plushuis).

De kosten bedragen € 225,- 9excl. BTW)

 

Informatie: Telefonisch bij Nicolaas van Everdingen (06 - 43 14 84 64) of via email: cursus@plushuis.nu

Aanmelden kan door een email te sturen naar cursus@plushuis.nu met als onderwerp ‘Aanmelding basiscursus Integraal naar Energieneutraal’.

  

Kijk hier naar de inhoud van onze verdiepingscursus

 

Direct naar: