Basiscursus Integraal naar Energieneutraal

Onlangs bracht Vereniging Eigen Huis het nieuws dat slechts een op de twaalf huizenkopers actief door de makelaar gewezen wordt op de mogelijkheden om het huis energiezuiniger te maken. VEH deed daarom een oproep aan de intermediairs om hun klanten veel meer te gaan helpen. eigenhuis.nl/makelaars-wijzen-kopers-maar-zelden-op-energiepotentie-huis 

Plushuis heeft speciaal voor deze profs de cursus “Integraal naar Energieneutraal” ontwikkeld.

Deze cursus wordt op 2 niveaus gegeven in Ede:

De basiscursus van 1 dagdeel is speciaal gericht op intermediairs, zoals makelaars, hypotheekadviseurs en taxateurs.

De verdiepingscursus van 3 dagdelen richt zich op de "bouwprofs", zoals de architect, bouwer, installateur en EPA-/energieadviseur.  

 

Niveau 1 BASISCURSUS : Integraal naar energieneutraal bouwen en verbouwen voor intermediairs zoals hypotheekadviseurs en makelaars.

“Wat kost dat huis?” is de meest gestelde vraag aan een makelaar. Dan wordt de verkoopprijs bedoeld, en níet de zgn. "TCO" (Total Cost of Ownership), de kosten van het dagelijkse gebruik (energie en onderhoud). Bij een koper met oog voor de toekomst spelen meer vragen een rol: Wat ga ik de komende jaren aan mijn energierekening betalen? Hoe kan ik het huis toekomstbestendig maken? Kan ik zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen? Hoe financier ik dat, is er subsidie of ‘groene’ financiering beschikbaar? 

Rondom het moment van koop van een woning worden beslissingen genomen betreffende (ver)bouw en installaties die grote impact hebben op het comfort en het toekomstig (energie)gebruik: Alle reden om het in één keer goed te doen! De huizenkoper laat zich graag vrijblijvend informeren door internet, en adviseren door hun buurman, aannemer of installateur, maar krijgt tegenstrijdige raad en raakt zo het spoor bijster. “Wie spreekt de waarheid, en wat past bij mijn wensen, mijn duurzame ambitie en woonsituatie?” 

 

De basiscursus “Integraal naar energieneutraal” (1 dagdeel) legt de basis van integraal adviseren naar energieneutraal. De No-regret-rekentool®, een energie-rekenprogramma, wordt als leidraad gebruikt en geeft inzicht in wat nu gemaakte keuzes bij renovatie én nieuwbouw voor de toekomst betekenen. 

Leerdoelen van de basiscursus:

De prof zoals makelaar en hypotheekadviseur: 
- Kent de relatie tussen energiegebruik, -besparing en wooncomfort, en weet hoe die te beïnvloeden; 
- Heeft inzicht in de nauwe samenhang tussen bouw en installaties bij een renovatie of nieuwbouw naar een energieneutraal eindresultaat; 
- Kan een klant, de aankomende woningeigenaar, helder overbrengen welke ingrepen passen bij een langetermijnvisie. 

Aan de hand van een voorbeeldwoning (bestaande bouw) wordt ingegaan op de bijdragen van isolatie, kierdichting, ventilatie en verwarming aan energiebesparing en comfortverbetering. Ook laten we de invloed van bewonersgedrag zien. Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke informatiebehoefte van een klant die “iets met duurzaamheid” wil (maar geen idee heeft wat dan), en de rol van u als makelaar of hypotheekadviseur. 

Docent is Nicolaas van Everdingen. Hij is gecertificeerd Passiefhuis specialist, en biedt als systeemintegrator onafhankelijk energieadvies. 

Ter inspiratie lees je alvast deze blogs over het belang van tijdig integraal advies bij nieuwbouw en over de kracht van de ‘NoM Ready aanpak

De visie van docent Nicolaas van Everdingen op de renovatie van particulier vastgoed stond in het novembernummer 2017 van vakblad Vastgoed: www.plushuis.nu/vastgoed

 

Cursusdatum: woensdag 12 september 2018 van 09:00 – 12:30 uur 

Locatie: Het Plushuis, Rietveldlaan 11, 6717 KZ, Ede (inclusief rondleiding door het Plushuis).

 

Voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente Ede draagt de gemeente Ede een deel van de onkosten in het kader van Ede Energieneutraal. Daardoor blijft de eigen bijdrage beperkt tot € 75,- ex BTW. 

Kom je van buiten Ede maar wil je ook deze cursus doen? Dat kan! De kosten bedragen dan € 225,-

 

Informatie: Telefonisch bij cursuscoördinator Mons Stolper (06) 14 47 73 66 of via email: cursus@plushuis.nu

Aanmelden kan door een email te sturen naar cursus@plushuis.nu met als onderwerp ‘Aanmelding basiscursus Integraal naar Energieneutraal’.

  

Kijk hier naar de inhoud van onze verdiepingscursus

 

Direct naar: