6 koopwoningen van EPC = 0 naar Nul-op-de-Meter

Wethouder Verstand van Renkum heeft woensdagmiddag 16 mei symbolisch het startsein gegeven voor de bouw van zes koopwoningen aan de Bram Streeflandweg in Renkum. Verstand gaf aan zeer blij te zijn dat de woningen energieneutraal en zonder gas zullen zijn. Dit past naadloos in de ambitie van de gemeente Renkum om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 

Het oorspronkelijke plan was op papier verkocht door projectontwikkelaar WoonZo als energieneutraal. Dat betekent volgens de officiële definitie dat de EPC op 0,0 uit zou moeten komen. Het gebouwgebonden energieverbruik wordt dan op eigen dak opgewekt, maar het gebruikersdeel niet. Zowel de kopers als de ontwikkelaar wilden echter een écht toekomstbestendige woning realiseren.

De kopers van dit kleinschalige nieuwbouwproject vroegen aan WoonZO of hun koopwoning van EPC=0,0 naar Nul-op-de-Meter zou kunnen worden gemaakt. Woonzo heeft Plushuis om advies gevraagd hoe dit het beste aangepakt zou kunnen worden.

 

 

Plushuis heeft het hele plan doorgelicht en de nodige verbeterpunten aangedragen. Bij doorrekening met de nZEB-rekentool blijkt dat de woningen door deze verbeteringen op bijna Nul-op-de-Meter uit gaan komen. Alle bewoners krijgen een inspiratietour aangeboden door het Plushuis in Ede, dat zelfs energiepositief ("Plus-op-de-Meter") is.

hoogenlaag.nl/start-bouw-6-energieneutrale-koopwoningen-renkum-door-wethouder-verstand

Deel dit bericht:  
21 mei 2018

Direct naar: