Het merk Plushuis© is op 17 april 2018 erkend door het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) en staat kortweg gezegd voor: Inspireren – adviseren – realiseren - garanderen