Een panklaar plan en dán?

Een panklaar plan en dán?

Particuliere woningeigenaren die "iets" willen om hun eigen woning te verduurzamen kunnen kiezen uit verschillende routes. je vraagt aan lokale energiecoaches (vaak via de energiecoöperatie of het gemeentelijk energieloket)) om een advies, of je laat met slimme online rekentools een "plan op maat" maken. Maar onze ervaring is dat je met zo'n advies of panklaarplan helemaal niets kán als de goede uitvoering niet geregeld is. Vandaar onze inzet om plannen te maken waarbij de uitvoering wél goed geregeld is. 

De goedbedoelende vrijwillige energiecoach

Bij onze cursus "Integraal naar Energieneutraal" hebben we de nodige energiecoaches in ons inspiratiecentrum gehad. Wat opviel was dat deze mensen ontzettend goed hun best willen doen om een goed advies te geven aan woningeigenaren en huurders, maar daarbij niet gehinderd worden door enige kennis van zaken. Als bouwkwaliteit-gedreven professionals maken wij ons daar oprecht zorgen over. Gelukkig dat we enige tientallen coaches al wel hebben kunnen helpen om hun kennis bij te spijkeren. Met alleen een basiscursus over "Nut en noodzaak energietransitie" ben je nog niet de deskundige waarmee burgers verwachten mee van doen te hebben.  

Online rekentools

Zonder volledig te willen zijn noemen we hier een aantal online rekentools die je kunt gebruiken om aan advies voor je eigen woning te komen:  

Iris is een rekentool die is ontwikkeld door adviesbureau CFP Green Buildings. 

No-Regret-rekentool: Deze staat op de verzamelsite van Stroomversnelling Energielinq.nl. De initiatiefnemers van de “No Regret Rekentool” zijn de uitdaging aangegaan om een rekentool voor een breed publiek toegankelijk te maken onder het motto: “het gaat niet om slimme tools, maar om mensen slimmer maken”. 

Als je de disclaimers van deze tools bekijkt dan zie je teksten als "Getoonde besparingen zijn ter indicatie. Besparingen worden berekend aan de hand van landelijke gemiddelden.
 Getoonde investeringen zijn ter indicatie. Investeringen worden berekend aan de hand van landelijke gemiddelden."

Het is dus een opeenstapeling van gemiddelden op gemiddelden. Je kunt je afvragen wat je daar in de weerbarstige praktijk werkelijk aan hebt.   

Rekentool mét panklaar advies

Een stapje verder gaan bijvoorbeeld Essent en een paar banken zoals Rabobank en Triodos die een rekentool koppelen aan concrete installatie-adviezen:

Essent heeft de aanpak met de originele naam "PlusjeHuis": "Doe de gratis adviesscan voor uw huis en ontdek hoe u energie kunt besparen. U kiest zelf of u met een adviseur de energiebesparende maatregelen verder telefonisch bespreekt. Wij vragen de offerte(s) voor u aan bij onze servicepartners."

Rabobank werkt samen met de start-up Greenhome die de HuisScan heeft ontwikkeld.  

Triodos werkt samen met de Energiebespaarders.  "Voor slechts €199 wordt jij van A tot Z ontzorgd bij het slim verduurzamen van je woning. Wij nemen al het gedoe uit handen en zetten alle voor- en nadelen per product voor je op een rij in een overzichtelijk document. Jij hoeft alleen nog maar te beslissen."

Met dergelijke adviezen op afstand "vul hier uw postcode en huisnr. in" rolt er een automatisch gegenereerd advies uit . Maar of je daar nu echt mee geholpen bent?

De Plushuis-aanpak

Kortweg gezegd gaat het Plushuis-team verder waar de panklaarplannen-makers ophouden, nl. met de goede uitvoering. Sterker nog we beginnen met een grondige 0-analyse omdat daarmee het plan veel beter wordt. Meestal beginnen we met een blowerdoor-test en een rondgang met een thermografische camera als basis voor een onderzoek van de bouwkundige toestand (tenzij we het hebben over een vervallen monument). Dat is voor ons de basis van een integraal plan van aanpak. We zorgen daarbij voor de afstemming van een goede luchtdichte bouwkundige schil (de buitenkant) op de juiste technieken (ventilatie, warmtepomp, afgifte-systeem).      

Elke woning die wij "vernieuwbouwen" leveren wij aan het einde standaard op met een tweede blowerdoor-test. Dat is voor ons en de bewoners het ultieme moment waarop blijkt dat een verduurzaming geslaagd is. We bezegelen een geslaagde vernieuwbouwing naar een echt Plushuis© met het uitreiken van een certificaat met daarin de behaalde waarde voor de luchtdichtheid. 

Keiharde prestatiegaranties 

Onlangs berichtte de Cobouw "Praatjes vullen geen gaatjes. Dat verwijt krijgt isolatiebedrijf Isoprofs van de mededingingsautoriteit ACM vanwege het onjuist informeren van afnemers over energiebesparende spouwmuurisolatie. Samen met Essent zegt het bedrijf in te zetten op een energieneutrale toekomst. De ACM vindt echter dat het bedrijf de zaken rooskleuriger voorstelt dan ze zijn. Het Isolatiebedrijf claimde onterecht 50 (!!) procent energiebesparing met aanpak spouwmuur." 

Dat gaat onze klanten dus niet gebeuren: Doordat we sinds januari 2020 10 Plushuizen zeer intensief monitoren met ons Iungo-meetportal (en Plushuis #1 sinds de bouw in 2012) zien we heel goed hoe een Plushuis in het echt presteert. Deze praktijkwaarden blijken perfect aan te sluiten bij dat wat we vooraf voorspeld hebben met onze nZEB-rekentool. Zie bijvoorbeeld deze blog van de analyse van een jaren '90 woning die door ons in 2018 is "vernieuwbouwd" naar een Plushuis: www.plushuis.nu/energiebesparing Plushuis 1993   

In een plan is het slecht wonen

Onze kracht en focus ligt in het verduurzamen van de "moeilijke gevallen" met 4000 tot 6000 m3 gasgebruik per jaar. Wij lopen echt warm voor complexe vraagstukken.
Hoe lastiger hoe liever! 

En die prestatiegaranties leveren we er graag bij.  
       Plushuis certificaat Prestatiegaranties
 

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: