Plushuis De Steeg

In dit ontwerp leverde een bijzondere 16e-eeuwse toegangspoort die op de kavel staat de nodige hoofdbrekens.
De gemeente bepaalde dat het huis in het maaiveld zou opgaan. En onze klanten willen dat het geen bouwbesluit-huis wordt dat voldoet aan achterhaalde EPC-normen, maar aan de toekomstige BENG-eisen (we schrijven begin 2018). In een bouwteam van architect en aannemer en van Plushuis de systeem-integrator en luchtdichtheids-expert, is met inzet van ieders kennis samen met de klanten naar het gewenste eindresultaat gewerkt.

Op voorhand werd door ons aangegeven dat met name de BENG-eis 1 (die was voorlopig vastgesteld op 25 kWh/m2 x jaar voor verwarming en koeling) door de enkele bouwlaag niet zo eenvoudig haalbaar zou zijn. Aan de andere kant biedt het verdiepte bouwen ook energetische voordelen.
Plushuis heeft op basis van berekeningen met de nZEB-rekentool een variantenstudie en voorstellen gedaan waardoor de BENG-eisen uiteindelijk wél binnen bereik kwamen. Zo is op strategische plaatsen in het ontwerp de isolatiewaarden van het glas fors hoger gekozen dan van het gebruikelijke triple-glas. Ook is extra goed gelet op de beperking van oververhitting: die is teruggebracht naar 0,1 % van de tijd van het jaar boven de 25ºC.
Het dak vol met oost-west gerichte zonnepanelen en een bodemwarmtepomp (WPU van ITHO) zorgen ervoor dat de BENG-eisen 2 en 3 soepel gehaald worden.

Verder is goed gekeken naar de duurzaamheid van de gekozen materialen: Als dak wordt gekozen voor houtbouw. Voor de kozijnen wordt gekozen voor Fintihout, dit is thermisch verduurzaamd hout uit duurzaam beheerde bossen in Finland. Het is qua levensduur beter dan tropisch hardhout en isoleert ook veel beter. 

Dit Plushuis doet recht aan de rijke cultuurhistorie van de locatie én is meteen ook zeer toekomstgericht.

In april 2019 is de bouwvergunning verleend en gaat dit fraaie Plushuis de volgende fase van realisatie in. 

 

Architect: Jeroen Koudijs, Koudijs Architecten, Arnhem

Aannemer: Teunissen, Wehl 

Plushuis De Steeg 2 passiefhuis Plus-op-de-Meter advies nZEB-rekentool warmtepomp balansventilatie BENG

Direct naar: