Plushuis Ede 3

“Zien is geloven”, zo blijkt maar weer. Deze klanten lieten zich voor hun nieuwbouwplan inspireren door een uitgebreide Experience tour door het eerste Plushuis (c) in Ede. Ook de architect en de aannemer lieten zich uitgebreid inspireren en bijpraten. 

Deze klanten zijn zeer gecharmeerd geraakt van de voordelen van prefab bouwen in houtskeletbouw (HSB) zoals zij dat van het Plushuis nummer 1 in Ede hebben leren kennen.

In de eerste gesprekken is samen met de aannemer de mogelijkheid onderzocht om het casco prefab te laten leveren door een Nederlandse leverancier, en dan zelf verder af te bouwen. Helaas viel deze optie af doordat de leverancier onvoldoende capaciteit had om snel te kunnen leveren.

Op advies van Plushuis zijn er in de zuidgevel uiteindelijk meer ramen gekomen, dan in het oorspronkelijke ontwerp. Wij letten altijd extra goed op het zo slim mogelijk inzetten van de zon als de mooiste passieve bron van energie die er is.  

Ook hebben wij een duurzamer alternatief aangedragen voor het indak PV-systeem. De architect wilde dit in eerste instantie uitvoeren met een daksysteem dat geïsoleerd is met niet-ecologisch isolatiemateriaal. Op ons advies is het alternatief bekeken van een prefab dak van Isovlas. Behalve dat dit een biobased dak is dat gevuld is met vlas als isolatiemateriaal, zijn vooral de grote warmtebufferende eigenschappen van groot belang: Vaak kijken klanten, architecten en bouwers puur naar de Rc-waarden van een bepaald materiaal of wandopbouw. Maar goede isolatie gaat over veel meer: Ook luchtdichtheid en warmtecapaciteit (vermogen om warmte te bufferen van bijvoorbeeld de dag naar de nacht) zijn van wezenlijk belang. 

Dat dit (nog) weinig wordt meegenomen in een ontwerp komt vooral doordat deze aspecten nauwelijks of niet worden meegenomen in de EPC-berekening. Om die reden gebruiken we bij het ontwerpen van Plushuizen(c) dan ook de nZEB-rekentool, die hiermee wél rekening houdt. 

 

     

 

 

plushuis-plushuis-ede-nr-3-plus-op-de-meter-energiepositief-prefab-biobased-stucwerk-houtvezel-warmtepomp-600x421

Direct naar: