Plushuis Ede #4

"Zien is geloven”, zo blijkt maar weer. Deze klanten lieten zich voor hun nieuwbouwplan inspireren door een uitgebreide inspiratietour door het eerste Plushuis© in Ede. 

Deze klanten zijn daar zeer gecharmeerd geraakt van de voordelen van prefab bouwen zoals zij dat van het Plushuis nummer 1 in Ede hebben leren kennen.

In bouwteam is een ontwerp gemaakt dat past binnen het scherpe bouwbudget en voldoet aan alle wensen.  

Dankzij onze nZEB-rekentool kunnen we schaduw van bomen en gebouwen en de kans op oververhitting zeer nauwkeurig in beeld brengen. Door het nemen van de juste maatregelen brengen we de koelvraag aanzienlijk terug waardoor het zomercomfort stijgt. Zo zijn op ons advies in de oost- en westgevel uiteindelijk minder ramen gekomen, dan in het oorspronkelijke ontwerp. We zetten de zon graag in als de mooiste passieve bron van energie die er is, maar we blijven ook alert op de kans op oververhitting. Plushuis Ede #4 schaduwstudie nZEB rekentool BENG TO juli toets oververhitting zomercomfort   

Verder is gekozen voor een prefab dak van Isovlas. Behalve dat dit een biobased dak is dat gevuld is met vlas als isolatiemateriaal, zijn vooral de grote warmtebufferende eigenschappen van groot belang: Vaak kijken klanten, architecten en bouwers puur naar de Rc-waarden van een bepaald materiaal of wandopbouw. Maar goede isolatie gaat over veel meer: Ook luchtdichtheid en warmtecapaciteit (vermogen om warmte te bufferen van bijvoorbeeld de dag naar de nacht) zijn van wezenlijk belang. 

Dat dit (nog) weinig wordt meegenomen in een ontwerp komt vooral doordat deze aspecten nauwelijks of niet worden meegenomen in de EPC-berekening. Om die reden gebruiken we bij het ontwerpen van Plushuizen© dan ook de nZEB-rekentool, die hiermee wél rekening houdt. Elk Plushuis voldoet daardoor al standaard aan de strengere BENG-eisen die vanaf 2021 gelden.  

Plushuis Ede #4 prefab Isokern Nilan warmtepomp advies comfort nieuwbouw 2 Plushuis Ede #4 prefab Isokern Nilan warmtepomp advies comfort nieuwbouw

Bouwkundig tekenbureau: Michel Stomphorst, Dutch Design Studio, Barneveld www.dds-bta.nl
Prefab casco: Isokern, Barneveld isokern.nl
Afbouwer: Randewijk Beter Wonen, Veenendaal www.randewijkbeterwonen.nl
Installateur: Schimmel Techniek Duurzame Installaties, Barneveld www.schimmel-tdi.nl/

Inspiratie, nZEB-rekenwerk en integrale energieadviezen: Nicolaas van Everdingen, Plushuis, Ede

Adviezen bouwkwaliteit en luchtdichtheid: Peter van der Kleij, Plushuis, Ede. 

 
    

 

 

 

Direct naar: