Plushuis Fryslân

In dit Plushuis komen alle ideeën over hoe je een ideaal Plushuis het beste zou kunnen bouwen bij elkaar: In 1 volzin: Met inzet van prefab bouwtechnieken en biobased materialen in een hele korte bouwtijd zonder faalkosten een gezond en comfortabel woonhuis bouwen dat zonder aardgas energieleverend en toekomstbestendig is.

In dit Plushuis zijn prefab blokken van kalkhennep-vezels ingezet (van Isohemp) als isolatiemateriaal in prefab systeemelementen. De buitengevel is afgewerkt met Europees zachthout dat verduurzaamd is tot op het niveau van hardhout. De verdiepingsvloeren en het dak zijn ook volledig biobased

Voor de kozijnen was oorspronkelijk door de architect voor aluminium gekozen. Maar toen wij onze klant voorrekenden hoeveel energie er nodig is om die kozijnen te maken was hij snel om. We hebben voorbeelden van andere Plushuizen laten zien waarin thermisch verduurzaamd Europees vurenhout is toegepast uit duurzaam beheerde bossen. Het is qua levensduur beter dan tropisch hardhout en isoleert ook veel beter. De zeer innovatieve kozijnenbouwer Hans Paalman van HP Kozijn heeft de kozijnen gebouwd en gemonteerd. De luchtdichtheid van deze kozijnen is zeer hoog door het toepassen van innovatieve profileringen (PuP3).    

Omdat dit huis samen met 7 andere woningen langs een riviertje is gebouwd heeft Plushuis in 2018 geopperd om de thermische energie uit dit oppervlaktewater (“TEO” of aquathermie) in te zetten als bron voor de warmtepompen. Uit onze haalbaarheidsstudie kwam dit als zeer gunstig alternatief naar voren ten opzichte van verticale bronnen. Ook van dit idee werden onze opdrachtgevers direct enthousiast: het traject van de 11-stedenroute dat langs dit huis loopt is een terugkerend "hoofdpijndossier" voor het rayonhoofd. Met het onttrekken van warmte in de winter uit deze route wordt de ijsvorming gestimuleerd. Sinds februari 2021, juist voordat de flinke vorst intrad, wordt deze installatie door ons gemonitored als 1 van de ca. 16 Plushuizen in ons iungo-meetportal.     

Behalve uit het oppervlaktewater wordt er ook restwarmte benut uit het rioolstelsel: de aanvoerleidingen naar de 8 woningen liggen direct op de DWA (Droog Weer Afvoer) zodat daar nog wat warmte wordt herbenut. Zie ook plushuis.nu/TEO en TEA

Architect:  Doeke van Wieren, TWA Architecten, Burdaard;

Aannemer: Agricola, Warns; 

Installateur: Installatiebedrijf Boogaard, Workum;

Expertise biobased bouwen: Ralf van Tongeren, Platform M3 Architecten, Houten;  

Inspiratie, nZEB-rekenwerk en integrale (energie)adviezen: Nicolaas van Everdingen, Plushuis, Ede;

Adviezen bouwkwaliteit en luchtdichtheid: Peter van der Kleij, Plushuis, Ede. 

Plushuis Friesland advies duurzaam bouwen biobased kalkhennep Isohemp aquathermie TEO warmtepomp luchtdichtheid blowerdoortest 4

Plushuis Friesland advies duurzaam bouwen biobased kalkhennep Isohemp aquathermie TEO warmtepomp luchtdichtheid blowerdoortest 6 Plushuis Friesland advies duurzaam bouwen biobased kalkhennep Isohemp aquathermie TEO warmtepomp luchtdichtheid blowerdoortest casco houtskeletbouw blauwe lucht water boten Plushuis Friesland advies duurzaam bouwen biobased kalkhennep Isohemp aquathermie TEO warmtepomp luchtdichtheid blowerdoortest zonwering schuurwoning oververhitting BENG TOjuli 8 (1)

Duurzaam droomhuis Gerrit Hiemstra kalkhennep prefab Isohemp Plushuis advies TEO warmtepomp WTW balansventilatie biobased bouwen HP Kozijn thermisch verduurzaamd hout luchtdichtheid nZEB Agricola Bouw 5_9_2020 AD LC BD DG Foto Corné Sparidaens 1
Fotograaf: Corné Sparidaens

 

Duurzaam droomhuis Gerrit Hiemstra kalkhennep prefab Isohemp Plushuis advies TEO warmtepomp WTW balansventilatie biobased bouwen HP Kozijn thermisch verduurzaamd hout luchtdichtheid nZEB Agricola Bouw 5_9_2020 AD LC BD DG Foto Corné Sparidaens 4
Fotograaf: Corné Sparidaens

 Plushuis certificaat #12 Aquathermie TEO collector warmtepomp Gerrit Hiemstra idee en advies door Plushuis Ede 2

Direct naar: