Plushuis Friesland

In dit Plushuis komen alle ideeën over hoe je een ideaal Plushuis het beste zou kunnen bouwen bij elkaar: In 1 volzin: Met inzet van prefab bouwtechnieken en biobased materialen in een hele korte bouwtijd zonder faalkosten een gezond en comfortabel woonhuis bouwen dat zonder aardgas energieleverend en toekomstbestendig is.

In dit Plushuis worden kalkhennep-vezels ingezet als isolatiemateriaal in prefab systeemelementen. De buitengevel wordt afgewerkt met Europees zachthout dat verduurzaamd is tot op het niveau van hardhout. De verdiepingsvloeren en het dak zijn ook volledig biobased.

Omdat dit huis samen met 7 andere woningen langs een riviertje wordt gebouwd heeft Plushuis geopperd om de thermische energie uit dit oppervlaktewater (“TEO”) in te zetten als bron voor de warmtepompen. Uit de haalbaarheidsstudie kwam dit als zeer gunstig alternatief naar voren ten opzichte van verticale bronnen. Behalve uit het oppervlaktewater wordt er ook restwarmte benut uit het rioolstelsel: de aanvoerleidingen naar de 8 woningen liggen direct op de DWA (Droog Weer Afvoer) zodat daar nog wat warmte wordt herbenut.

plushuis-plushuis-friesland-plus-op-de-meter-prefab-hsb-biobased-600x337

Direct naar: