Plushuizen stevig op de kaart

In 2012 werd het eerste Plushuis© van Nederland opgeleverd. Sindsdien zijn er vele mooie Plushuizen bijgekomen.

Op deze kaart staan alle woningen waar wij aan hebben bijgedragen. De nieuwbouw- en "vernieuwbouwde" huizen zijn afzonderlijk te selecteren.

Van elk Plushuis dat we met een certificaat hebben bekroond omdat we daar het complete traject (integraal ontwerp, systeemkeuze, energieberekeningen én adviezen en testen luchtdichting) hebben geadviseerd staat het certificaatnummer vermeld. 

www.google.com/maps

Plushuis Google Maps 2021 nieuwbouw en vernieuwbouw projecten

Deel dit bericht:  
23 juni 2021

Direct naar: