Plushuis Rhenen

Als je als aannemer je eigen huis gaat bouwen, moet het zéker toekomstbestendig zijn.
Omdat wij voor deze aannemer al de nodige adviezen op het gebied van luchtdichtheid en blowerdoor-testen hadden gedaan werden wij gevraagd om in het bouwteam mee te denken. En goed vóórdenken doen we graag!

De eerste doorrekening in onze nZEB-rekentool leerde dat het energieverbruik van het basisontwerp op ca. 80 kWh/m2 per jaar zou uitkomen, ondanks gevels met een Rc van 6 en het dak met een Rc van 8. Omdat dat weinig toekomstbestendig is, zijn we gaan optimaliseren. 

Het dubbelglas vervangen we door triple glas, ventilatiesysteem C door systeem D en bijvoorbeeld de 6 koekoeken van de kelder worden afgedekt met glas ipv roosters. Uiteraard wordt met onze komst de luchtdichtheid ook flink verbeterd.

Uiteindelijk levert dit een ontwerp op dat het predikaat Plushuis zeker waardig is. 

 

Maar omdat het budget van een klant nooit oneindig is, en het idee snel ontstaat dat "daar waar de heren van Plushuis in beeld komen, vooral de kosten in de plus gaan", hebben we zeker ook meegedacht waar het allemaal wat minder kan.

Dat zit hem in de keuze van de warmtepomp, of beter gezegd van de bronnen: De installateur had verticale bronnen voor ogen, en omdat het eerste ontwerp een hoog warmteverlies had, zouden er voor ca. € 15.000,- aan bronnen geboord moeten worden. 

Onze systeem integrator kwam met het idee van de horizontale bronnen: Bij een vergelijkbaar Plushuis had hij dit 3 jaar terug toegepast en dit beviel onze klanten uitstekend.

Ook hier staat het grondwater jaarrond tot halverwege de kelderwand. En als je dan zelf een kraan hebt en je legt in een dag de slangen onder je keldervloer dan zakken de bronkosten tot ca. € 1500,-. Tel uit je winst!

De bouw staat medio 2019 op de planning.

Plushuis Rhenen Plus-op-de-Meter energiepositief systeemintegratie luchtdicht advies NoM BENG horizontale bodembron warmtepomp Plushuis Rhenen Plus-op-de-Meter energiepositief systeemintegratie luchtdicht advies NoM BENG horizontale bodembron warmtepomp (1)

 

Direct naar: