Plushuis Wageningen-Hoog jaren '50 naar 2030

Deze klanten ervoeren zoveel discomfort in hun jaren '50 woning, dat zij serieus overwogen om het te slopen en opnieuw te gaan bouwen. Bij onze eerste rondgang zagen we echter nog zoveel potentie in dit huis, dat we complete nieuwbouw hebben afgeraden. Ons advies luidde hier: Vernieuwbouw naar een Plushuis©.

Ter inspiratie hebben onze klanten een bezoek gebracht aan het Plushuis in Oosterbeek linkje naar Plushuis Oosterbeek. Dit werd door ons in 2017 compleet aangepakt. Bij terugkomst was het hen duidelijk:"Dit comfort willen wij ook!"

Dus aan de slag! Om het weten te komen waarom dit huis zo oncomfortabel is en hoe de energie precies weglekt hebben we een blowerdoor-test uitgevoerd. De combinatie met thermografische opnames en rooktesten geeft ons een zeer goed beeld van de uitgangssituatie. Deze inzichten leggen we samen met de meetresultaten vast in een rapport.

In dit geval was de qv10 1,76 en de n50 5,34. Dit laatste getal betekent dat bij ca. windkracht 5 het hele huis 5,3 maal per uur compleet ververst wordt. Ter vergelijking: een gezond goed geïsoleerd en geventileerd huis met balansventilatie hoeft slechts ca. 0,4 maal per uur ververst te worden. Dan begrijp je ook dat in zulke huizen soms letterlijk geldt: "Hier in huis zelfs waait de wind."   

Deze meetresultaten voeren we samen met de isolatiewaarden van gevels, vloeren en dak, glas en kozijnen in onze nZEB-rekentool in. Dit vormt voor het bouwteam de stevige basis om een plan van aanpak te maken. In het bouwteam draai ook een architect mee omdat het aanzicht door het "inpakken" van de gevels en het dak gaat veranderen. Nadat een aanmeer een open begroting heeft gemaakt (medio 2019) kan het plan in 2020 uitgevoerd gaan worden.   

Plushuis Wageningen-Hoog blowerdoortest luchtdichtheid qv10 integraal advies comfort energiebesparing gevel isolatie spouw inpakken   Plushuis Wageningen-Hoog blowerdoortest luchtdichtheid qv10 integraal advies comfort energiebesparing 3

Plushuis Wageningen-Hoog blowerdoortest rooktest luchtdichtheid qv10 integraal advies comfort energiebesparing   Plushuis Wageningen-Hoog blowerdoortest luchtdichtheid qv10

Direct naar: