Plushuis Wageningen 2

De ambitie van deze klanten is om een huis te bouwen dat voldoet aan de BENG-eisen.  Op het moment van verstrekken van de opdracht aan de aannemer was de voorlopige* eis voor BENG-1 25 kWh/m2 * jaar.

Omdat er gaandeweg het bouwtraject een aantal afwijkingen is doorgevoerd die invloed hebben op die BENG-waarde, zijn wij om advies gevraagd. Het bouwen zelf was toen al in volle gang. 

 

Met de nZEB-rekentool hebben wij het plan getoetst op de toenmalige eis van die 25 kWh/m2 x jaar. We hebben daarbij terdege rekening moeten houden met de hoge bomen rondom het huis. De uitkomst hiervan is dat de BENG-eis niet gehaald zou worden. In ons advies hebben we ook aangegeven welke maatregelen er nog mogelijk zouden zijn, om de BENG-1 eis wél te halen.

Belangrijkste maatregel is het verhogen van de luchtdichtheid. Dit levert in een EPC-berekening weinig verbetering op, maar in de nZEB-rekentool wél. En onze ervaring met alle Plushuizen die inmiddels zijn gebouwd, is dat dit uit de praktijkcijfers ook blijkt.

 

*: Inmiddels zijn de BENG-eisen op 11 juni 2019 definitief door de minister vastgesteld: zie ook rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/11/kamerbrief-bij-voorhang-van-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-bouwbesluit-2012-inzake-bijna-energieneutrale-nieuwbouw

Plushuis schaduwstudie bomen actieve en passieve zonwering zomernachtventilatie comfort geen airco nodig nZEB-rekentool Design-PH2.0 advies

Direct naar: