Plushuis Wageningen 2

De ambitie van deze klanten is om een huis te bouwen dat voldoet aan de BENG-eisen.  Op het moment van verstrekken van de opdracht aan de aannemer was de voorlopige* eis voor BENG-1 25 kWh/m2 * jaar.

Omdat er gaandeweg het bouwtraject een aantal afwijkingen is doorgevoerd die invloed hebben op die BENG-waarde, zijn wij om advies gevraagd. Het bouwen zelf was toen al in volle gang. 

Met de nZEB-rekentool hebben wij het plan getoetst op de toenmalige eis van die 25 kWh/m2 x jaar. We hebben daarbij terdege rekening moeten houden met de hoge bomen rondom het huis. De uitkomst hiervan is dat de BENG-eis niet gehaald zou worden. In ons advies hebben we ook aangegeven welke maatregelen er nog mogelijk zouden zijn, om de BENG-1 eis wél te halen.

Belangrijkste maatregel is het verhogen van de luchtdichtheid. Dit levert in een EPC-berekening weinig verbetering op, maar in de nZEB-rekentool wél. Uit de uitgebreide monitoring die we met ons Plushuis-meetportal (Iungo) doen aan een zestal Plushuizen blijkt dit ook overduidelijk.

Onze klant en aannemer hebben ons gevraagd lid te worden van het bouwteam om zo bij te kunnen dragen aan het verhogen van de bouwkwaliteit. 
Tijdens de bouw van dit Plushuis zijn zoals gebruikelijk door ons in de ruwbouw diverse malen luchtdichtheidstesten uitgevoerd, en tevens bij de eindoplevering.

Architect: ir. Hein Warnaars architect BNA, Bloemendaal;

Aannemer: Van Swaay, Wageningen;

Installateur (o.a. Zehnder balansventilatie, Nibe warmtepomp en Triple Solar PVT systeem): Johan Dekker, Ede;

nZEB-rekenwerk en integrale energieadviezen: Nicolaas van Everdingen, Plushuis, Ede;

Adviezen bouwkwaliteit en luchtdichtheid: Peter van der Kleij, Plushuis, Ede. 

 

*: Inmiddels zijn de BENG-eisen op 11 juni 2019 definitief door de minister vastgesteld: zie ook rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/11/kamerbrief-bij-voorhang-van-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-bouwbesluit-2012-inzake-bijna-energieneutrale-nieuwbouw

Plushuis schaduwstudie bomen actieve en passieve zonwering zomernachtventilatie comfort geen airco nodig nZEB-rekentool Design-PH2.0 advies    Plushuis Wageningen BENG nieuwbouw Triple Solar PVT als bron warmtepomp passiefhuis energiezuinig energiepositief comfort balansventilatie prestatiegarantie advies Plushuis wageningen Triple Solar PVT als bron Nibe warmtepomp nZEB rekentool BENG TO-juli zomercomfort advies bouwteam  Plushuis Wageningen Triple Solar PVT als bron Nibe warmtepomp nZEB rekentool BENG TO-juli zomercomfort advies bouwteam 2 (1)

Direct naar: