Genoeg werk rondom de kerk

Genoeg werk rondom de kerk

Omdat wij reistijd beschouwen als verspilling van zowel onze persoonlijke als maatschappelijke energie hebben we per 1 januari 2020 ons werkgebied verkleind. Dat we in elektrische auto’s rijden scheelt een hoop fossiele energie en stress, maar reistijd is en blijft verloren tijd. Covid19 heeft er ook bij ons voor gezorgd dat we onze werkprocessen veel meer op afstand zijn gaan doen. Als het even kan pakken we de fiets naar het werk. Per saldo geldt: Hoe minder we reizen hoe meer tijd we overhouden voor onze klanten.


Tekort aan menskracht

Voor het verduurzamen van de ca. 7 miljoen bestaande woningen moeten we de schaarse menskracht slim inzetten. Vandaar dat we graag inzetten op prefab bouwmethoden. Onnodig ver in bouwbussen rijden hoort niet onder slim werken.

Als bouwvakkers en monteurs elke dag gemiddeld 2 u. reizen zijn ze die tijd dus niet bezig met hun vakwerk. En dan hebben we het nog niet gehad over brandstofverbruik, kans op ongelukken, onnodige stress, etc.  

Ook is een veelgehoord argument van bouwbedrijven en installateurs om niet nu al op elektrisch vervoer over te stappen dat ze daarmee niet 300 km op een dag kunnen rijden. 


Rond de kerk werkt lekkerder  

Onze oplossing voor de genoemde problemen is tamelijk voor de hand liggend (maar wordt ons inziens nog veel te weinig toegepast!): Wees kritisch op de reisafstanden. 

Voor ons eigen werk hebben we dit als volgt concreet doorgevoerd: 

Nieuwbouw van een Plushuis kunnen we zeker tijdens het ontwerpproces gemakkelijk op afstand doen. Online bouwteam-overleggen horen inmiddels tot onze dagelijkse adviespraktijk. Pas als we over de luchtdichtheid in het werk gaan adviseren zullen we naar de bouwlocatie moeten. Daarvoor houden we maximaal 1 uur reizen aan. 

Renovatie of wat wij altijd “vernieuwbouw” noemen verlangt veel meer van onze aanwezigheid ter plaatse. Dat begint al met de 0-meting van de huidige situatie middels de blowerdoor-test en thermografische opnamen (zie ook blog “Roken & blowen is goed voor u”). Daarna vaak een ronde met de uitvoerende partij(en). En tijdens de uitvoering weer onze adviezen ter plekke. Voor deze projecten hebben ons werkterrein verkleind tot “maximaal 1 uur fietsen” vanaf onze standplaatsen Ede en Arnhem.
Plushuis advies fiets Ede Arnhem warmtepomp passiefhuis balansventilatie indak PV PlusopdeMeter

Omfietsprojecten
Komen we dan helemaal niet meer buiten de Veluwe? Voor wat we noemen "omfietsprojecten" maken we graag een uitzondering. Als onze kennis en expertise gevraagd wordt in speciale projecten buiten de regio dan maken we steeds de afweging: Houden of weggeven? 
Zo werkten we met veel plezier aan 2 Plushuizen in Friesland, zoals dit Plushuis dat in kalkhennep is opgetrokken en wordt verwarmd met aquathermie (TEO):

Plushuis Friesland advies duurzaam bouwen biobased kalkhennep Isohemp aquathermie TEO warmtepomp luchtdichtheid blowerdoortest 6  
Voor onze inbreng in het Brabantse ontwikkelteam van de prijswinnende circulaire energieleverende sociale conceptwoning Optimus maakten we ook graag een uitzondering.
Optimus biobased circulaire energiepositieve sociale huurwoning Brabant Harold van de Ven NBArchitecten Compaen advies nZEB-tool passiefhuis Plushuis Nicolaas van Everdingen Peter van der Kleij
En ook voor het EU-project Warmtewingevel met het ENERVISION-team "fietsen" we graag wat verder.    

Netwerk van lokale partijen 

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie streven we naar zoveel mogelijk inzet van lokale bedrijven. We hebben een stevig netwerk opgebouwd van regionale partijen die “snappen wat een huis een Plushuis maakt”.  Die komen wat ons betreft niet veel verder dan het spreekwoordelijke rondje rond de kerk.

Deel dit bericht:  

Direct naar: