Post-saldeerperikelen

Post-saldeerperikelen

Zodra het salderen wordt omgezet in een opwekvergoeding, wordt het interessanter om zoveel mogelijk van de zelf opgewekte energie ook direct zelf te gebruiken.
Deze blog verkent de mogelijkheden in een Plushuis©: 

Synchroon laten lopen van productie en verbruik van de warmtepomp 

De warmtepomp die natuurlijk vooral tussen oktober en april draait is in het Inspiratie-Plushuis "nogal" overgedimensioneerd; het opgenomen vermogen is ca. 3,7 kW. Het thermisch vermogen is ca. 18 kW terwijl het passief Plushuis aan ca. 3 kW genoeg heeft. Gelukkig is er een 500 l. buffervat in het CV-circuit opgenomen waardoor de warmtepomp toch de minimaal vereiste 10 min. kan draaien. In de Iungo-energiemonitor ziet het verbruiksbeeld  er zo uit: 

Grafiek bodem-warmtepomp passiefhuis Plushuis Ede advies Iungo Energieprestatiegarantie

Het patroon van de PV-opbrengsten op diezelfde zonnige oudejaarsdag zag er zo uit:

Grafiek PV passiefhuis Plushuis Ede advies Iungo Energieprestatiegarantie   

Je wilt dus eigenlijk een warmtepomp die een verbruik heeft dat zo goed mogelijk aansluit bij de PV-productie.

Kanttekeningen

- Juist op de dagen dat je huis al passief opwarmt door de binnenkomende zon, heb je minder warmte van je warmtepomp nodig, maar juist dan doen ook je PV-panelen het het beste. Dat zie je heel duidelijk in bovenstaande 2 grafieken gebeuren: In de eerste zie je dat de warmtepomp tussen ca. 11 en 18 uur helemaal niet aan hoeft.  

- Hoe lager je vermogen van je warmtepomp is, hoe minder je zult (hoeven) bufferen, maar hoe meer hij dus ook in de nacht doordraait. Bij een bodem-warmtepomp geeft dat niet, bij een lucht/water of lucht/lucht-warmtepomp maakt dat wél uit.

- Bij klanten met een Lucht-Water-warmtepomp zorgen we er altijd voor dat het tapwatervat zoveel mogelijk overdag wordt warmgestookt. Dan is immers de buitenlucht die als bron fungeert het hoogst, en de PV-productie ook.       
 

De slimme laadpaal

Er zijn verschillende systemen die ervoor zorgen dat de EV of andere grootverbruikers in huis juist zoveel energie krijgen toebedeeld, als dat er aan surplus is om in te voeden in het net. 

De bekendste is de laadpaal die aanbod-gestuurd de EV kan laden, zoals de Zappi: www.duurzamekwaliteitshop.nl/zappi.  

 

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: