Post-saldeerperikelen

Post-saldeerperikelen

Zodra het salderen vanaf 2023 stapsgewijs wordt afgebouwd en omgezet in een "redelijke opwekvergoeding", wordt het interessanter om zoveel mogelijk van de zelf opgewekte energie ook direct zelf te gebruiken.
Deze blog verkent de mogelijkheden in een Plushuis©: 

Synchroon laten lopen van productie en verbruik van de warmtepomp 

De warmtepomp die natuurlijk vooral tussen oktober en april draait is in het Inspiratie-Plushuis "nogal" overgedimensioneerd; het opgenomen vermogen van de aan-uit bodem-warmtepomp is ca. 3,7 kW. Het thermisch vermogen is ca. 18 kW terwijl het passief Plushuis aan ca. 3 kW genoeg heeft. Gelukkig is er een 500 l. buffervat in het CV-circuit opgenomen waardoor de warmtepomp toch de minimaal vereiste 10 min. kan draaien. In de Iungo-energiemonitor ziet het verbruiksbeeld  er zo uit: 

Grafiek bodem-warmtepomp passiefhuis Plushuis Ede advies Iungo Energieprestatiegarantie

Het patroon van de PV-opbrengsten op diezelfde zonnige oudejaarsdag zag er zo uit:

Grafiek PV passiefhuis Plushuis Ede advies Iungo Energieprestatiegarantie   

Je wilt dus eigenlijk een warmtepomp die een verbruik heeft dat zo goed mogelijk aansluit bij de PV-productie.

In alle Plushuizen die we sinds 2012 hebben afgeleverd zijn warmtepompen geïnstalleerd waarvan het afgegeven vermogen veel dichter bij de berekende vraag ligt. Met ons Iungo Plushuis-meetportal houden we sinds 1 januari 2020 de prestaties van een aantal representatieve woningen nauwkeurig bij. Dit geeft ons zeer veel inzichten welke warmtepomp het beste volstaat voor welk type Plushuis.    
PV-opbrengsten kWh:etmaal per Plushuis maart 2020 Iungo meetportal advies zonnepanelen Ede O:W indaksysteem prestatiegarantie advies  

Kanttekeningen

Juist op de dagen dat je huis al passief opwarmt door de binnenkomende zon, heb je minder warmte van je warmtepomp nodig, maar juist dan doen ook je PV-panelen het het beste. Dat zie je heel duidelijk in bovenstaande 2 grafieken gebeuren: In de eerste zie je dat de warmtepomp tussen ca. 11 en 18 uur helemaal niet aan hoeft.  

- Hoe lager je vermogen van je warmtepomp is, hoe minder je zult (hoeven) bufferen, maar hoe meer hij dus ook in de nacht doordraait. Bij een bodem-warmtepomp geeft dat niet, bij een lucht/water of lucht/lucht-warmtepomp maakt dat wél uit. Daar wil je juist zoveel mogelijk draaien als de lucht overdag het warmste is. Dit geldt ook voor een warmtepomp met een PVT collector die de lucht als bron gebruikt.

- Bij klanten met een lucht/water-warmtepomp zorgen we er altijd voor dat het tapwatervat zoveel mogelijk overdag wordt warmgestookt. Dan is immers de buitenlucht die als bron fungeert het hoogst, en de PV-productie ook.

Slim opwekken.

Met alle zonnepanelen maximaal op het zuiden gericht, bereik je de maximale jaaropbrengst. Na 2023 wordt het interessanter om de panelen juist zoveel mogelijk oost-west te leggen. Weliswaar is dan de jaaropbrengst ca. 20% lager, maar daardoor sluit de productie beter aan bij de vraag. Ook helpt het de netbeheerder om de duurzame energie uit een wijk vol PV-panelen zo goed mogelijk af te voeren.

Op platte daken is dit ons standaard advies.
Bijkomend voordeel is dat de zon het platte dak zelf niet meer verwarmt. Belangrijk als je weet dat een platdak zonder zonnepanelen in de zomer tot wel 60º kan opwarmen! 

PV op prefab HSB Plushuis Ede #2 Solarwatt Vision 60M 305 wp Solention Bennekom zonnepanelen O:W platdak salderen      
 

De slimme laadpaal

Er zijn verschillende systemen die ervoor zorgen dat de EV of andere grootverbruikers in huis juist zoveel energie krijgen toebedeeld, als dat er aan surplus is om in te voeden in het net.  De bekendste is de laadpaal die aanbod-gestuurd de EV kan laden, zoals de Zappi: www.duurzamekwaliteitshop.nl/zappi.  

Redelijke opwekvergoeding vanaf 2023

Minister Wiebes heeft in zijn concept wetsvoorstel van 30 maart 2020 ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling opgenomen dat bij Algemene Maatregel van Bestuur een minimum kan worden bepaald voor de vergoeding die een energieleverancier aan zijn klant moet betalen voor de ingevoede elektriciteit. "Het is mijn voornemen om het wettelijk minimum vast te stellen op 80% van het leveringstarief dat de kleinverbruiker heeft afgesproken met zijn/haar energieleverancier, exclusief belastingen." aldus de minister. 

Kind met het warme badwater weggooien

Wat je nu al soms ziet gebeuren, maar in het "post-saldeer-tijdperk" helemaal, is dat er apparaten worden gepropageerd, die zoveel mogelijk zelf opgewekte energie verbruiken, zoals elektrische boilers, zonder naar de efficientie daarvan te kijken. We noemen dat "CoP1 apparaten". Zolang er nog steeds een schreeuwend tekort aan duurzame energie is, is dit in onze ogen het duurzame kind met het warme badwater weggooien. Wij pleiten voor slimmere inzet van die "zomeroverstroom". Zie ook onze blog hierover: plushuis.nu/weerstandsverwarming     

Deel dit bericht:  

Direct naar: