Stadswarmte veel duurder dan warmtepomp

Stadswarmte veel duurder dan warmtepomp

Particulieren die willen verhuizen naar een nieuwbouwwoning hebben wat te kiezen: je kunt in een all-electric wijk gaan wonen, in een wijk waarin anno 2018 nog een gasnet wordt aangelegd, of in een wijk die wordt aangesloten op het warmtenet.

Omdat we bij Plushuis als adviesmotto hebben “Elk nieuwbouwhuis kan (en moet) van bouwbesluit naar nul-op-de-meter en beter” volgen we de ontwikkelingen op dit vlak op de voet. Zo betekent de aankondiging in juni 2018 om de gasprijzen stevig te verhogen, en die van elektriciteit juist te verlagen, het nodige voor de slimste keuze van type verwarming van een woning.

In deze blog rekenen we 2 praktijksituaties door voor nieuwbouwwoningen die op een warmtenet worden aangesloten of met een individuele warmtepomp worden verwarmd:
- Een nieuwbouwwoning nog volgens bouwbesluit 2015 zoals die bijv. gebouwd worden in nieuwbouwwijk “Sysseltse Lanen" in Ede;
- Een nieuwbouwwoning die voldoet aan de te verwachten toekomstige eisen (de zogenaamde BENG eisen) en zoals die bijvoorbeeld gebouwd worden in Ecowijk De Kiem in Arnhem.

Ter vergelijking nemen we ook een bestaande woning mee die door maatregelen (na-isolatie en verhogen kierdichting en verlagen afgiftetemperatuur) de warmtevraag tot 80 GJ/jaar heeft teruggebracht.

Bouwbesluithuis 2015
In de wijk Sijsseltse Lanen in Ede worden ca. 100 woningen gebouwd. Uit de brochures van de makelaars en toelichting van de architecten blijkt dat de verschillende type woningen in dit plan met een EPC van 0,4 maar nét aan de minimale Bouwbesluit-eisen voldoen (gevels isolatiewaarde Rc 4,5; vloer 3,5 en dak 6,0). Doordat standaard op het warmtenet aangesloten wordt, ontstaat er een heel typisch effect: De ontwikkelaar krijgt “zomaar” een bonus van 0,26 op de EPC (zie website Warmtebedrijf Ede ) zodat veel minder maatregelen aan de woning nodig zijn. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom er slechts HR++ glas wordt toegepast en geen triple glas. Aan de kierdichtheid worden geen eisen gesteld. Er is niet duidelijk welke methode van ventilatie is gekozen.

Wat betekent de keuze voor zo’n woning (door ons wel eens een “Spijthuis” genoemd) die maar nét aan het bouwbesluit voldoet met een aansluiting op de stadsverwarming voor de totale kosten over 30 jaar gerekend? Hieronder is dit doorgerekend uitgaande van een warmtevraag voor ruimteverwarming en tapwater van 40 GJ per jaar.

Totale kosten investering en exploitatie over 30 jaar (TCO)
We rekenen 3 type woningen door op de TCO (Total Cost of Ownership): Nieuwbouw van een BENG woning met 16 GJ/jaar, een bouwbesluithuis 2015 met 40 GJ aan warmtevraag en een bestaande woning met 80 GJ.

Tabel TCO aansluiten op stadsverwarming:


 

Tabel TCO aansluiten op warmtepomp:

Tabel kosten allelectric warmtepomp TCO stadswarmte vs warmtepomp Plushuis

Uitgangspunten:
1) Een bodemwarmtepomp gaat in de praktijk ca. 60.000 draaiuren en 150.000 starts/stops mee, dat komtt overeen met ca. 30 jaar.
Voor 80 GJ (bestaande bouw) is een extra investering nodig voor LT-afgiftesysteem en extra isolatie/kierdichting van ca. k€ 30,-.
2) Stijging vastrecht warmtenet 2%/jaar, dus van € 465 in 2018 naar € 1508,- in 2048, gemiddeld over 30 jaar: € 626,-
3) GJ prijs stadswarmte volgt 1:1 de gasprijzen. Gas gaat volgens voorstel Samsom omhoog met 20 ct/m3, dus van ca. 66 ct/m3 naar ca. 86 ct/m3
4) Inschatting stadswarmte GJ prijs na gasprijsstijging met 20 ct/m3: € 29,89
5) Prijsdaling stroom: Volgens voorstel Samsom* met 7,3 ct, dus naar ca. 14 ct/kWh (exclusief ODE, nog niet bekend is wat die gaat doen!!) Bij stroomproductie met eigen PV wordt stroomprijs lager. Bron: www.polderpv.nl/nieuws 21 juni 2018 heftige wijziging energiebelastingen op komst

In grafiekvorm:Conclusie:
Zeker nieuwbouw zou qua TCO’s niet op een HT (hoge temperatuur) warmtenet aangesloten hoeven worden. Die hoge T warmte moet je vooral reserveren voor de moeilijker (maar niet onmogelijk!) te verduurzamen oude woningvoorraad (de “bakstenen” van onze woningvoorraad). De retourleiding van een warmtenet is al voldoende om nieuwbouw mee te verwarmen (met voor het tapwater een kleine booster-warmtepomp).

Vrije keuze versus verplichte winkelnering
Bij een all-electric woning heb je tenminste nog wat te kiezen als het gaat om welke stroomleverancier jouw energie mag leveren. Die stroom koop je natuurlijk donkergroen in voor ca. € 40,-/mnd (of van eigen zonnepanelen op eigen dak of in een Postcoderoos-project). Vastrecht voor de E-aansluiting is € 0,- (die heb je immers toch al). Dan moet je natuurlijk nog wel een warmtepomp installeren.

Aan een aansluiting aan het warmtenet zit je daarentegen contractueel 15 jaar vast aan 1 leverancier….. Daarnaast zijn de prijzen voor warmte gekoppeld aan de gasprijs, die komende jaren dus flink gaat stijgen.
De aansluiting op het warmtenet is (in Ede tenminste) altijd op vrijwillige basis, er mag voor een alternatieve verwarming worden gekozen. Dit is in de warmtevisie van de Gemeente Ede uit 2014 duidelijk als voorwaarde gesteld om het warmtenet verder uit te breiden:

Daarmee bespaar je ca. € 4200,- aansluitkosten.
Bovenop de kosten van warmte komen natuurlijk nog die van elektriciteit.

Hout stoken toekomstbestendig?
Los van de vraag welke keuze de laagste TCO oplevert, is er nog een ander vraagstuk: We gaan steeds meer naar een circulaire economie, waarbij stoffen die nu nog als brandstof worden opgestookt in centrales van warmtenetten (In Arnhem-Nijmegen afval zelfs uit het buitenland, in Ede houtsnippers uit de Veluwe) als grondstof gaan dienen. Houtsnippers maar ook prunus bijvoorbeeld lenen zich perfect voor het maken van biobased bouwmateriaal. Daarmee kunnen de 7,5 miljoen woningen in Nederland na-geïsoleerd worden. Daarnaast geven bosbouwkundigen aan dat juist bossen op de schrale zandgronden van De Veluwe sterk in vitaliteit achteruit gaan als behalve het rondhout, ook het tophout massaal wordt geoogst. Zie ook dit onderzoek onderzoek .

Het alternatief van Plushuis
Plushuis biedt potentiële kopers van hun gedroomde nieuwbouwwoning een alternatief: In een inspiratietour door het all-electric Plushuis (in Ede gebouwd in 2012 als demo-woning van de toekomst) wordt dit alternatief van een echt toekomstbestendige en vooral supercomfortabele woning persoonlijk toegelicht. In het Plushuis kun je aan den lijve ervaren hoe comfortabel een woning kan zijn met een warmtepomp en de juiste aandacht voor details. Vervolgens kun je als klant samen met de adviseur van Plushuis het nieuwbouwplan verbeteren. In deze blog wordt een inspirerend voorbeeldproject van de ombouw van een “bouwbesluithuis” naar een Plushuis© in Lunteren beschreven.

De banken vinden het zo belangrijk dat er toekomstbestendig wordt gebouwd, dat er voor Nul-op-de-Meter-nieuwbouw (geldt zelfs al bij EPC < 0,0) een extra hypotheekmogelijkheid is van € 25.000,-. Daarnaast geeft bijv. de Rabobank over € 150.000,- nog eens 0,5% extra rentekorting. Ook verstrekken veel gemeenten via SVN voor woningen met een betere EPC (zoals een Nul-op-de-Meter woning) een duurzaamheidslening van € 50.000,- tegen effectief ca. 1,9% rente.

Meer inspiratie ?
Ook warm geworden van het idee om te kunnen kiezen voor een woning ZONDER energierekening met 10 jaar prestatiegaranties met meer comfort? Neem contact op met de adviseur van Plushuis:
Nicolaas van Everdingen 06-43148464  nicolaas @ plushuis.nu
Bespreek met hem de mogelijkheden voor een écht toekomstbestendig en comfortabel bouwplan zónder warmtenet.

28 juni 2018

 


 

 

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: