Elektrische auto: warmtepomp op wielen

De Plushuis-adviseurs zijn elke dag op zoek naar slimme bewezen technieken die woningen beter maken. Beter in brede zin, dus bouwkundig beter, comfortabeler, gezonder en energiezuiniger.

We zetten zowel in renovatie als bij nieuwbouw graag in op warmtepompen. Schoon, zuinig en stil. En sinds februari 2018 rijdt de Edese adviseur in wat hij noemt een "elektrische warmtepomp op wielen". Dat zit zo:

Vlek in de CO2-boekhouding

De fossiele Plushuis-bedrijfsauto reed met ca. 1  liter benzine op 20 km tamelijk zuinig (hij was vrijwillig begrensd op 100 km/u). Maar dat betekende met ca. 2,27 kg CO2-uitstoot per liter benzine en ca. 25.000 km/jaar bijna 3 ton CO2 uitstoot door de benzine alleen al. Als je eerlijk van oliebron tot uitlaatpijp rekent, is dit nog veel meer: Dan komt er nog eens 0,5 kg/l bij, dus met 2,8 kg CO2/l benzine in totaal bijna 3,5 ton COper jaar.  Bron:CO2 emissiefactoren.nl 

Die CO2-uitstoot vormt toch een schandvlek in de CO2-bedrijfsboekhouding van een bedrijf dat juist de missie heeft om energiepositieve huizen te realiseren. Een elektrische auto kan dit wegwerken. 25.000 km/jaar zouden met een elektrische auto (EV) ongeveer 5000 kWh per jaar aan stroom kosten. Laat dat nou precies gemiddeld elk jaar overblijven van de eigen PV-productie van het Plushuis in Ede, zie deze blog.

Warmtepomp op wielen
 

Wat mij het meest fascineert is de enorme efficiëntie waarmee een EV zijn werk doet. Daar waar de plofmotor het grootste deel van de energie uit de benzine verloren laat gaan aan warmteproductie en interne weerstanden, heeft de EV-motor een efficiëntie van ca. 96%.

Goed beschouwd is een EV een warmtepomp op wielen. Die is immers ook ca. 2,5 x zo zuinig als zijn fossiele tegenhanger, de gasketel (uiteraard afhankelijk hoe je de productie van de stroom meerekent, en of je een lucht/water of bodem-warmtepomp hebt).

Deze blog geeft een goed overzicht van onderzoeken met vergelijkingen op verschilleden aspecten tussen elektrische auto's en ICE's ("plofauto's): CO2 emissions electric cars

Deze tabel is uit die blog overgenomen.:

Ter vergelijking: de fossiele bedrijfsauto stoot bij 1 liter per 20 km en 2,8 kg CO2/l ca. 140 gr CO2 per km uit.

Een EV rijdt toch op kolenstroom?

Uit onderzoek van BM Visser blijkt dat EV's nu nog vooral op stroom uit gascentrales rijden.

Martien Visser twittert op 10 januari 2019: "Qua hoeveelheid valt het nog wel mee. In 2018 is door EVs op die wijze circa 30 miljoen m3 aardgas extra gebruikt voor E-productie (en 40 miljoen m3 diesel/benzine vermeden). Elektriciteit wordt in NL gemaakt uit H-gas; de #EV's leiden dus niet tot extra gasproductie in Groningen."

Maar......Hoe zit dat dan met de productie van de batterijen?

Daar geeft de eerder aangehaalde blog ook hele zinnige feiten over:

CO2 emissions of conventional and electric cars based on 220.000 km. Fabricage (production) includes maintenance and recycling (TNO, 7 April 2015)

Elektrisch rijden is schoon, stil en zuinig rijden

Zelfs als je zou rekenen met de CO2-uitstoot van de Nederlandse stroommix stoot een EV nog altijd veel minder CO2 uit dan zijn fossiele tegenhangers. Als je zoals bij de Plushuis-EV het geval is volledig rijdt op een Nederlandse stroommix van eigen PV-dak en aangevuld met windenergie van ValleiEnergie (via de koepel van lokale energiecoöperaties Samen OM) dan ziet het plaatje er nog veel beter uit. Dit geldt nog steeds als je ook netjes de CO2-productie van de batterijen meerekent.   

Kortom: De komst van de elektrische auto past naadloos in onze visie op een CO2 arme economie die jaarrond draait op schone stroom.

 

Deze blog is 1 van een vierluik over mijn ervaringen met elektrisch rijden. Hier de andere 3:

https://www.plushuis.nu/2ehands-EV

https://www.plushuis.nu/Thuisladen-zonder-laadpaal 

https://www.plushuis.nu/EV-in-domotica

p.s.: Wil je ook een Tesla aanschaffen? Gebruik mijn referral code  .

Deel dit bericht:  

Direct naar: