Balansventilatie geeft comfort en gezonde binnenlucht

Balansventilatie geeft comfort en gezonde binnenlucht

In de ontwerpfase richtten de Plushuis-experts Peter en Nicolaas veel aandacht op voldoende luchtdicht-bouwen. Dat doen zij omdat een goed luchtdicht gebouwd huis een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen toepassen van balansventilatie. En balansventilatie op zijn beurt garandeert een gezond en comfortabel binnenklimaat. Hoe zit dat precies? 

 

Balansventilatie geeft controle over het binnenklimaat

Met balansventilatie in een luchtdicht gebouwd (of vernieuwbouwd) huis heb je grip op de binnenkomende buitenlucht.
Doordat je continu verse lucht aanvoert en vervuilde lucht afvoert zonder invloed van de weersomstandigheden heb je 24 uur per dag gegarandeerd voldoende lage CO2-concentraties in huis. Dit is erg belangrijk om gezond te kunnen wonen en slapen.  

Hoeveel ventilatie is nodig voor een gezonde woning?

In het artikel 'Beter slapen: impact luchtkwaliteit en ventilatie op de slaapkwaliteit"1) in het TVVL-magazine van juli 2019 wordt een goed inzicht gegeven in het belang van goede ventilatie voor de gezondheid van de bewoners. 
Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek komen de auteurs met een voorstel prestatie-eisen voor de luchtkwaliteit in de ademzone bij slapen. Ze maken daarbij onderscheid in 2 kwaliteitsklassen A en B.  

  Advieswaarde klasse A Advieswaarde klasse B
CO2-concentratie  < 800 PPM < 950 PPM
Fijnstof PM10 (advies RIVM) < 20 µg/m³  <30 µg/m³
Fijnstof PM2,5 (advies RIVM) < 10 µg/m³ <15 µg/m³
Luchttoevoer per persoon*   ≥ 36 m3/h ≥ 25 m3/h

 * Het bouwbesluit uit 2012 schrijft voor nieuwbouw minimaal 25 m3/h voor een slaapkamer voor (maar dus niet per persoon!).    

In de praktijk zien we dat door ons zorgvuldige ontwerp van de ventilatie en de aandacht voor een goede uitvoering in elk Plushuis aan de eisen van Klasse A wordt voldaan.  

Conditioneren van de lucht
Je kunt een paar bewerkingen op de binnenkomende lucht doen:

- Opwarmen;

- Afkoelen;

- Zuiveren van fijnstof en pollen. 

Opwarmen 

De WTW-unit (WTW staat voor WarmteTerugWin-unit) zorgt ervoor dat de aangevoerde buitenlucht voorverwarmd wordt met de afgevoerde warme binnenlucht. Zo win je tot ca. 85% van de energie terug die je bij gewone ventilatie zou weggooien.
Op de koudste dagen is de temperatuur van de binnekomende buitenlucht zodoende altijd minimaal 16ºC. Dit voorkomt de bekende "koudeval" die je kent van de zogenaamde tochtroosters in de ramen waar lucht van hooguit en paar graden wordt binnengezogen. 

Afkoelen

In de zomer werkt de WTW-unit precies andersom: dan wordt de warme buitenlucht juist afgekoeld met de koelere binnenlucht. Als de lucht 's nachts buiten koeler is dan binnen gaat automatisch de "zomer-bypass" in werking. Via deze klep wordt 100% koele lucht buiten de warmtewisselaar omgeleid. De lucht wordt nog steeds wél 100% gefilterd.
Balansventilatie zorgt dus zowel in de winter als in de zomer voor het uitvlakken van de temperatuur in huis. We noemen dit ook wel het "AltijdLente"-gevoel.  

Lucht zuiveren

De laatste jaren is de luchtkwaliteit op landelijk niveau gezien verbeterd, door de aandacht voor fijnstof-uitstoot uit de landbouw, de industrie en het verkeer. Echer door het toenemend gebruik van houtkachels kan de luchtkwaliteit op lokaal niveau juist flink verslechteren. Denk aan windstil en mistig weer waarbij houtkachels slecht branden en een deken van fijnstof in woonwijken veroorzaken. Ook dan is balansventilatie een uitkomst. Doordat de luchtstroom niet meer door allerlei kieren en ventilatieroosters in de ramen verdeeld binnenkomt, maar juist heel geconcentreerd via 1 aanvoerkanaal, kun je het perfect zuiveren. De betere merken WTW-leveranciers leveren standaard F7-filters. Die zijn in staat om ca. 70 % van de fijnstof PM1,0 te verwijderen. Dit is echter voor houtstoook onvoldoende, hier is eigenlijk meer nodig.  Daar gaat deze blog verder op in: www.Plushuis.nu/Fijnstof

Plushuis Airmentor Temperatuur 21ºC geen kachel aan WTW Ecomax 400 Orcon 19 okt 2018

Hoe luchtdicht moet een huis zijn?

Om zo min mogelijk lucht een huis ongecontroleerd in en uit te laten gaan houden wij voor de luchtdichtheid van een Plushuis© een n50-waarde aan van:

- Renovatie: <1 h-1 ;

- Nieuwbouw: 0,6 h-1.

Dit getal geeft aan hoe vaak de inhoud van een gebouw per uur wordt ververst bij 50 Pa, dat is ongeveer met een windruk van windkracht 5 op de gevels. Met deze waarden gaat zo veel mogelijk lucht gecontroleerd via de balansventilatie, en kun je gericht sturen op de kwaliteit en hoeveelheid van de aangevoerde lucht.

Deze blog gaat uitgebreid in op nut & noodzaak van het luchtdicht maken van een huis: Plushuis.nu/luchtdichtheid

"Mogen de ramen nog wel open dan?"
Het is een zeer hardnekkig misverstand dat de ramen niet open zouden mogen bij balansventilatie. Hier geldt de regel: Het mag zeker wel, maar in de winter geeft je dit een hoger energieverbuik. 
In de zomer helpt de combinatie van 's nachts de ramen open en de balansventilatie op een hogere stand zetten (de moderne WTW-units doen dit vanzelf) om het huis goed af te koelen. Dit noemen we zomernachtventilatie. 

In deze grafiek zie je de binnetemperatuur in de woonkamer van passief Plushuis #1 tegen de buitentemperatuur tijdens de langdurige hittegolf van begin augustus 2020 . In dit huis kan niet gekoeld worden met een warmtepomp. 's Nachts gaan hier de ramen open zodra het buiten koeler is dan binnen, de WTW toert dan automatisch op. Overdag bliven de ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Door deze strategie (samen met goede buitenzonwering, overstekken, dikke isolatie (Rc gevel en dak 7,3) en extreme kierdichtheid) is de kamer niet boven de ca. 27ºC gekomen. De slaapkamers zijn in dit huis altijd nog iets koeler.
Iungo Enermatics Thermografie onderzoek HeteMeetWeek zomercomfort oververhitting TOjuli BENG toets zomernachtventilatie zomerbypass WTW balansventilatie warmtepomp Plushuis advies passiefhuis 15

"Maakt balansventilatie geen herrie dan?"

Het bouwbesluit staat in woonkamer en slaapkamers een geluid toe van maximaal 30 dB. Dat vinden wij voor een Plushuis dat zeer goed geisoleerd is tegen geluiden van buitenaf (door de luchtdichtheid) echt onacceptabel, wij hanteren daarom zelf 25 dB als bovengrens. Dit bereiken wij door in het ontwerp-proces extra veel aandacht te besteden aan een goed ontwerp van de ventilatiekanalen. Wij schrijven aan de installateur voor hoe het aangelegd moet worden. 

 

"Maar van balansventilatie wordt de lucht toch juist droger?"
Het laatste misverstand over balansventilatie is dat daardoor de lucht in de winter te droog wordt. Het is eerder omgekeerd: dankzij balansventilatie wordt er precies voldoende van de droge buitenlucht aangevoerd. In een huis dat niet tochtdicht is en overmatig geventileerd zal de lucht juist sneller te droog zijn. Wenselijk is een Rv van 40 - 60%.
Deze grafiek geeft de luchtvochtigheid in de woonkamer van Plushuis #1 in Ede aan: 

CO2 in woonkamer gemeten nZEB rekentool advies Plushuis balansventilatie comfort gezondheid ventilatie HSB dampopen biobased

Je ziet hoe mooi de luchtvochtigheid door het jaar heen varieert tussen de gewenste 40 en 60%.

"Altijd lente" door balansventilatie
Al onze aandacht voor "de goede spullen in de best gebouwde gebouwschil" zorgt voor fluisterstille ventilatie die 24 uur per dag een heerlijk binnenklimaat oplevert, gezuiverd van fijnstof en van de juiste vochtigheidsgraad. Zodoende kunnen wij het comfort van elk Plushuis© jaarrond het beste garanderen. We noemen dat het "Altijd Lente-gevoel".

Nicolaas van Everdingen

Literatuur:
1) https://t.co/Ek4zARLGbQ?amp=1

Deel dit bericht:  

Direct naar: